Ανεκτέλεστο 5 δισ. ευρώ εμφανίζουν οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες

Στο ποσό των 5 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων των τεσσάρων μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άβαξ και Intrakat. Κοινός παρονομαστής του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου είναι η απουσία νέου αντικειμένου, με τη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών να αργεί, δεδομένου ότι μεγάλα projects, όπως η γραμμή 4 του μετρό, θα αργήσουν να "ξεπαγώσουν".

Οι επιδόσεις των κατασκευαστικών εταιρειών το 2018;

Ελλάκτωρ

Σε ενοποιημένο επίπεδο, εμφάνισε οριακή μείωση (0,5%) του κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ και μείωσε τις ζημιές σε 95,6 εκατ. ευρώ από 103 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2018. Όπως αναφέρουν από την εισηγμένη, οι επικεφαλής της εταιρείας συνειδητά επέλεξαν να σχηματίσουν, κατά τη χρήση του 2018, μία σειρά από προβλέψεις με αρνητική επίδραση, στο "πλαίσιο της πλήρους χαρτογράφησης των δραστηριοτήτων του ομίλου, της αναγνώρισης των ζημιογόνων έργων και της "κάθαρσης" του ισολογισμού".

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το 2018 σε 142,9 εκατ. ευρώ έναντι 204,6 εκατ. ευρώ το 2017 και ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή) διαμορφώθηκε σε 584,1 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής εταιρείας Άκτωρ διαμορφώνεται σε 1,35 δισ. ευρώ, εάν εξαιρεθεί η συμβασιοποίηση επιπρόσθετων έργων συνολικού ύψους 494,7 εκατ., από τα οποία συμβάσεις 100,9 εκατ. ευρώ υπογράφηκαν μέσα στο 2019.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το 2018 ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασε αύξηση-ρεκόρ (+18,3 %) του κύκλου εργασιών, που διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA διαμορφώθηκε σε 270,1 εκατ. ευρώ από 273,9 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ήταν 4,5 εκατ. ευρώ (από 69,8 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της υποχώρησης της κερδοφορίας του τομέα κατασκευών.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,327 δισ. ευρώ έναντι 1,084 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017, με τον όμιλο να διαθέτει χρηματικά διαθέσιμα της τάξης των 523 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνάει τα 2,2 δισ. ευρώ, με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, να αναμένεται ότι θα αποτελέσει ισχυρή ένεση τόνωσης για τους τομείς της κατασκευής και των παραχωρήσεων της εισηγμένης.

Στην ενέργεια, οι πωλήσεις από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκαν (+25%) σε 216,3 εκατ. ευρώ από 173 εκατ. το 2017. Οι επενδύσεις, σε επίπεδο ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 108 εκατ. ευρώ.

Άβαξ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 582,5 εκατ. ευρώ (-13,5%), ενώ τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (Ebitda) διαμορφώθηκαν σε 49,9 εκατ. το 2018, παραμένοντας αμετάβλητα έναντι των προηγούμενων δύο χρήσεων παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών.

Ταυτόχρονα, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι ζημιογόνο κατά 26,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 10,6 εκατ. το 2017. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε 529,7 εκατ. ευρώ, αλλά η αύξησή του ( +2%) "δεν αναμένεται να ανατρέψει τη γενικότερη πορεία συγκράτησης του δανεισμού καθώς έχει ξεκινήσει η εισροή μερισμάτων από τις εταιρίες παραχώρησης στις οποίες συμμετέχει, με αιχμή την Αττική Οδό".

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, έναντι 1,23 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017.

Intrakat

Εμφάνισε, σε επίπεδο ομίλου, αυξημένο κύκλο εργασιών ύψους 232,1 εκατ. ευρώ από 147,2 εκατ. ευρώ το 2017, με την άνοδο σε ποσοστό 57% να αποδίδεται, ως επί το πλείστον, στην πλήρη ανάπτυξη των εργασιών στους 14 περιφερειακούς αερολιμένες.

Οι επιδόσεις του 2018, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, είναι οι υψηλότερες, τουλάχιστον, από το 2009, οπότε είχαν διαμορφωθεί σε 210,2 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 0,6 εκατ. ευρώ από ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ οι καθαρές ζημιές υποχώρησαν σε 2,8 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου (EBITDA), βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκαν σε 10,3 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σε 80,2 εκατ. έναντι 106,7 εκατ., με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να ανέρχεται σε 440 εκατ. ευρώ, χωρίς να συμπεριληφθεί ποσό της τάξης των 120 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε προς υπογραφή συμβάσεις.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!