«Τρέχει» το νέο πρόγραμμα εθελουσίας στην Alpha Bank

Ως τα τέλη της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Απριλίου θα «τρέχει» το νέο πρόγραμμα εθελουσίας της Alpha Bank που ξεκίνησε στις 8 του μηνός και αφορά σε τραπεζικούς υπαλλήλους που εργάζονται στο δίκτυο της τράπεζας στους νομούς Λασιθίου, Χανίων, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Η τράπεζα δίνει στοχευμένα κίνητρα αποχώρησης, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί με τις εποπτικές οδηγίες για ψηφιακό μετασχηματισμό μέρους των εργασιών της και περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι υπάλληλοι της τράπεζας, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Σε όσους ενταχθούν παρέχονται οι εξής δύο επιλογές:

α) εφάπαξ αποζημίωση,
β) τριετής άδεια μετ' αποδοχών και καταβολή μέρους της αποζημίωσης στη λήξη της.

Η εφάπαξ αποζημίωση περιλαμβάνει:

α) τη νόμιμη αποζημίωση (βασική παροχή), όπως προκύπτει με βάση τις τακτικές αποδοχές μηνός Μαΐου προσαυξημένες κατά 14/12 και τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας,
β) τα κίνητρα αποχώρησης και
γ) τις ειδικές προσαυξήσεις.

Τα κίνητρα αποχώρησης είναι ηλικιακά και υπολογίζονται, βάσει των συμπληρωμένων ακέραιων ετών ηλικίας του υπαλλήλου κατά την 31η Μαρτίου 2019 και του εξής μαθηματικού τύπου:

- Για όσους είναι 58 ετών και άνω, οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές προσαυξάνονται κατά 20%
- Για όσους είναι μεταξύ 51 με 57 ετών, κατά 30%
- Για τις ηλικίες μετά 45 με 50, κατά 45%
- Για τις ηλικίες μεταξύ 40 με 44, κατά 40%
- Για όσους είναι μεταξύ 30 με 39 ετών, κατά 20%
- Για όσους είναι κάτω από 29 ετών, κατά 10%

Επιπρόσθετα, προσφέρεται προσαύξηση 5% για όσους δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα ως την 12η Απριλίου.

Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ (μεικτά), ενώ όσοι κάνουν χρήση, θα συνεχίσουν να έχουν για δύο χρόνια κάλυψη από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της τράπεζας και θα διατηρήσουν τυχόν προνομιακά επιτόκια για εξυπηρετούμενα δάνειά τους.

newmoney.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!