Αυξημένος κατά 7,1% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm

Κερδοφορία παρουσίασε το 2018 η Lavipharm, λόγω της περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στη διεθνή αγορά και της εν γένει ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 34,1 εκατ. ευρώ από 31,8 εκατ. ευρώ, το 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,1%.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην ανάπτυξη των πωλήσεων των δύο διαδερμικών συστημάτων της εταιρείας στη διεθνή αγορά, αλλά και στην ενίσχυση των πωλήσεων φαρμάκου στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές των δύο αυτών στρατηγικών προϊόντων συνεισέφεραν 12,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 35,4% στο συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση κατά 9,6%, σε σχέση με το 2017.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 17,8 εκατ. ευρώ, το 2018, από 16,3 εκατ. ευρώ, το 2017, εμφανίζοντας αύξηση κατά 9,4%.

Τα λειτουργικά έξοδα, το 2018, διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,9%, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ορθολογικοποίησης δαπανών.

Έτσι, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 6,2 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 38,1%, σε σχέση με το 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ, το 2017. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η προηγούμενη χρήση περιελάμβανε κέρδος, ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, λόγω παύσης ενοποίησης της αμερικανικής θυγατρικής εταιρείας Lavipharm Corp. και, έτσι, τα μεγέθη αυτά δεν είναι συγκρίσιμα.

Ομοίως, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,9 εκατ. ευρώ, το 2017.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο κύκλος εργασιών, κατά το 2018, διαμορφώθηκε στα 21,1 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6%.

Το μικτό κέρδος, το 2018, διαμορφώθηκε στα 10,7 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ, την περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,4%.

Τα λειτουργικά έξοδα, το 2018, μειώθηκαν στα 7,9 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας πτώση κατά 21,4%. Το EBITDA αυξήθηκε στα 7,1 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 44,2%, σε σχέση με το 2017.

Τέλος, τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,3 εκατ. ευρώ, το 2017 και περιλαμβάνουν απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες 3,9 εκατ. ευρώ, στη χρήση του 2018 και 4,1 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2017.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!