Ελληνική Τράπεζα: Στα €320 εκατ. τα κέρδη μετά τη φορολογία το 2018

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €320,0 εκατ. ανακοίνωσε για το έτος 2018 η Ελληνική Τράπεζα.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων και το μερίδιο δανείων σε νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε 39% και 30% αντίστοιχα, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνει παράλληλα την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €150 εκατ. επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα εξής:

• Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση: Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου €150 εκατ. ενδεικτικοί δείκτες Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio), στο 19,0% και Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,7%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
• Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ μειώθηκε στο 26,5%1 και οι καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο 4,3%1.

Δήλωση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Ιωάννη Μάτση: Η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ εξασφάλισε στην Ελληνική Τράπεζα ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, μείωσε σημαντικά τους κινδύνους στον ισολογισμό της και στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η κερδοφορία και η κεφαλαιακή μας θέση διασφαλίζουν περαιτέρω τους καταθέτες μας και δημιουργούν αξία για τους μετόχους. Επιπλέον, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου €150 εκατ., υποστηρίζει την ταχύτερη εφαρμογή του στρατηγικού μας πλάνου και μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην αποστολή μας: Να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας τις καταθέσεις τους και χρηματοδοτώντας τις ανάγκες των κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βλέπω ότι τα στρατηγικά βήματα και οι διορθωτικές κινήσεις που λάβαμε τα τελευταία τρίμηνα και κυρίως κατά τη διάρκεια του 2018 αποφέρουν απτά αποτελέσματα.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, που είναι η εδραίωση και διατήρηση της Ελληνικής Τράπεζας στην κορυφή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη συνεχή σκληρή τους εργασία και αφοσίωση. Το 2018 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Ελληνική Τράπεζα και τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ και στις αξιοθαύμαστες προσπάθειες των συναδέλφων μου για να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ εντός του 2019, οδηγώντας την Τράπεζά μας στη νέα εποχή.

Άλλα βασικά στοιχεία:

• Η κερδοφορία μετά τη φορολογία €320,0 εκατ. για το έτος 2018 επηρεάστηκε θετικά από την αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκατ. σε σχέση με την Απόκτηση της ΣΚΤ.

• Κερδοφορία 4ου τριμήνου πριν από τις προβλέψεις €38,5 εκατ. και κερδοφορία 4ου τριμήνου μετά τη φορολογία €24,1 εκατ., περιλαμβάνοντας τριμηνιαία αποτελέσματα των επιχειρήσεων της πρώην ΣΚΤ.

• Οι κίνδυνοι στον ισολογισμό της Τράπεζας έχουν μειωθεί σημαντικά και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί. Ο δείκτης ΜΕΧ της Τράπεζας υποχώρησε δραστικά από το 51,6%1 στο 26,5%1 τον Ιούλιο του 2018, ενώ ο δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε από το 11,7%1 στο 4,3%1.

• Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για το έτος 2018 βελτιώθηκε στο 70%, σε σύγκριση με 86% που ήταν το 2017.

Αναβαθμίσεις οίκων αξιολόγησης: Η απόκτηση ενίσχυσε τη θέση της Τράπεζας στην αγορά και σε συνδυασμό με την επιτυχή Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οδήγησε στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ, κάτι το οποίο αντανακλάται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s Investor Service και Fitch Ratings σε B3 και B+, αντίστοιχα.

Πελατοκεντρική προσέγγιση και ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης: Ως η μεγαλύτερη λιανική τράπεζα στο νησί, στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες, καθώς και ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζουμε δυναμικά να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Η ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων που έχουν αποκτηθεί παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας έχει καταρτισθεί και υλοποιείται όσον αφορά την ενσωμάτωση, με την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού της Ελληνικής Τράπεζας.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!