Τα 3 «κλειδιά» για τις επιδόσεις των τραπεζών

Την υπό όρους βιώσιμη επάνοδο των τραπεζών στην κερδοφορία σηματοδοτούν τα αποτελέσματα του 2018 για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η διατηρησιμότητα της κερδοφορίας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που δείχνουν να επανακτούν την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, συνδέεται με το επίπεδο των προβλέψεων και με τη δυνατότητα να πετύχουν τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), χωρίς να εγγράψουν γενικευμένες ζημίες, που θα έπλητταν τα κεφάλαιά τους. Η άσκηση που προβλέπει μείωση των NPEs κατά 54 δισ. ευρώ περίπου έως και το 2021, παρότι δύσκολη, δείχνει εφικτή στον βαθμό που ήδη κατά το 2019 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μείωσαν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα κατά 12,8 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα κατά 3,1 δισ. η Alpha Bank, κατά 1,9 δισ. η Εθνική, κατά 2,8 δισ. η Eurobank και κατά 5 δισ. η Πειραιώς. Η επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με το μακροοικονομικό περιβάλλον, την άνοδο των τιμών των ακινήτων, αλλά και τις διαθέσεις των επενδυτών ενόψει των εκτεταμένων πωλήσεων και τιτλοποιήσεων. Από τα roadshows που διοργάνωσαν οι διοικήσεις των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη αντίστοιχα, το ενδιαφέρον των επενδυτών εμφανίζεται ισχυρό, γεγονός που αποτυπώνεται και στις χρηματιστηριακές τιμές των τραπεζών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν τα σχέδια μείωσης των κόκκινων μέσα από τις πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογήσει οι ίδιες οι τράπεζες, αλλά και η προώθηση των δύο σχεδίων που έχουν επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών υπό την καθοδήγηση της JP Morgan και η ΤτΕ.• Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, για την υλοποίηση της στρατηγικής της εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs, η διοίκηση της Alpha Bank αύξησε κατά 60,6% τις προβλέψεις για το 2018, στο 1,6 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ το 2017. Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον όμιλο ανήλθε σε 12,3 δισ. ευρώ και το ποσοστό κάλυψης των NPEs διαμορφώθηκε στο 48%, αυξημένο κατά 2,6% σε σχέση με το 2017. Οι αυξημένες προβλέψεις επηρέασαν αρνητικά το αποτέλεσμα προ φόρων που διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 289,4 εκατ. και η τράπεζα έκανε χρήση αναβαλλόμενου φόρου ύψους 342,3 εκατ. καταγράφοντας θετικό αποτέλεσμα ύψους 53 εκατ. Ισχυρή ώθηση στα λειτουργικά έσοδα έδωσαν τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ομολόγων που ενίσχυσαν τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις στα 462,7 εκατ.

• Με βάση τα αποτελέσματα του 2018, τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 185 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι ζημίας 9 εκατ. το 2017. Η διοίκηση της τράπεζας υλοποιεί το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης και το ποσοστό ολοκλήρωσης του σχεδίου διαμορφώνεται σε επίπεδο πάνω από 94% των συνολικών οργανικών ενεργειών. Η τράπεζα διατηρεί τον στόχο για την ενίσχυση των κεφαλαίων της μέσω έκδοσης ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ εντός του 2019. Στο πλαίσιο της επιθετική στρατηγικής για τη μείωση των NPEs, σε προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις για ανάθεση της διαχείρισης του συνόλου του χαρτοφυλακίου των NPEs της τράπεζας με παράλληλη μεταφορά προσωπικού από τη μονάδα διαχείρισης κόκκινων δανείων Piraeus Legacy Unit (PLU).

• H Eurobank υλοποιεί το πρόγραμμα μετασχηματισμού του ομίλου μέσω της συγχώνευσης με τη Grivalia. Το σχέδιο εγκρίθηκε από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων την Παρασκευή και επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με παράλληλη κεφαλαιακή ενίσχυση του τραπεζικού ομίλου. Η συμφωνία ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας κατά 210 μονάδες βάσης, οδηγώντας τον pro forma δείκτη συνολικών κεφαλαίων στο 18,7%, προσδίδοντας στο νέο όμιλο την απαιτούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση ώστε να προχωρήσει στην ταχεία αποκλιμάκωση των NPEs. Στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού του ομίλου προβλέπεται η δημιουργία δύο διακριτών business units, δηλαδή η νέα Eurobank και τα SPVs, στα οποία θα μεταφερθούν οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των δύο τιτλοποιήσεων.

• Tο ραντεβού της Εθνικής με τους επενδυτές είναι τον Μάιο στο Investors Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια του οποίου η διοίκηση της τράπεζας θα παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου. Για το 2018 τα κέρδη –χωρίς τον συνυπολογισμό των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες–διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ., έναντι ζημίας 158 εκατ. το 2017. Η μεγάλη επιτοκιακή μείωση το 2018 θα αντιστραφεί το 2019 μέσα από την ενίσχυση των εσόδων από τόκους κατά 113 εκατ., ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου στα μέσα Φεβρουαρίου.

Τι προβλέπουν τα σχέδια μείωσης των NPEs

• Η Alpha Bank θα προχωρήσει σε μείωση των NPEs, από τα 21,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018 στα 7,4 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021, επεκτείνοντας τον αρχικό στόχο που είχε οριστεί στα 8 δισ. ευρώ για το τέλος της τριετίας. Η τράπεζα μείωσε ήδη τα NPEs κατά 3,1 δισ. ευρώ το 2018 και όπως ανακοίνωσε η διοίκησή της, τους επόμενους δώδεκα μήνες, δηλαδή έως και τον Μάρτιο του 2019, η μείωση θα είναι της τάξης των 5,5 δισ. ευρώ, με έμφαση κυρίως στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων, που θα φτάσουν τα 4 δισ. ευρώ.

• Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση των NPEs, από τα 15,4 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018 στα 4,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021. Το 2018 η τράπεζα μείωσε το απόθεμα των NPEs κατά 1,9 δισ. ευρώ και η προσπάθεια θα βασιστεί στον υψηλό δείκτη κάλυψης που διαθέτει η τράπεζα και ο οποίος ξεπερνά το 59%.

Σημαντικό μέρος της μείωσης τα επόμενα χρόνια, που υπολογίζεται στα 3,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από τιτλοποιήσεις, ενώ οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων θα φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ.

• Η Eurobank μείωσε μέσα στο 2018 τα NPEs κατά 2,8 δισ. ευρώ και το σχέδιο της διοίκησης προβλέπει περαιτέρω μείωση στα 6,6 δισ. ευρώ ήδη από τα τέλη του 2019. Με βάση το πλάνο συγχώνευσης με την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων project Pillar και project Cairo, ύψους 2 +7,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, η διοίκηση της τράπεζας έχει δεσμευθεί για επιθετική μείωση των NPEs στο επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 από το επίπεδο των 16 δισ. ευρώ που ήταν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα τέλη του 2018.

• Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε τα NPEs κατά 5 δισ. ευρώ το 2018. Το απόθεμα των NPEs διαμορφώθηκε στα 26,4 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018 και το πλάνο προβλέπει μείωση στα 11,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021. Το μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με το πλάνο που ανακοίνωσε η διοίκηση, θα προέλθει από οργανική διαχείριση, ενώ σημαντικό μέρος, που υπολογίζεται στα 6,9 δισ. ευρώ, θα προέλθει από πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!