Γιατί η ΕΑΕΕ προωθεί το «employer brand»

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία «employer brand» με σκοπό την προσέλκυση νέων ταλαντούχων εργαζόμενων στον κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς δρομολογεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, θεωρώντας ότι η ιδιωτική ασφάλιση υπερτερεί έναντι άλλων αγορών στην έκταση και την ποιότητα των παροχών προς τους εργαζόμενους.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ένωσης βρίσκονται οι φοιτητές σε τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφή αντικείμενα, όπως και εν γένει πτυχιούχοι ή στελέχη του ευρύτερου επιχειρείν.

Η ΕΑΕΕ δρομολογεί για το σκοπό αυτό τη χάραξη στρατηγικής προσέγγισης σε συνεχή χρονικά βάση με κεντρικό μήνυμα «Be part of the change», όπως και τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να κτιστεί η αλλαγή της εικόνας της ασφαλιστικής αγοράς με τη διάδοση των δυνατοτήτων, των ευκαιριών και της ευελιξίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδική επιτροπή της Ένωσης καταγράφει μια σειρά από δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, το μισθολογικό και τις λοιπές παροχές, τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές εξέλιξης που έχει κάθε εργαζόμενος στον κλάδο. Τέλος, έχουν ήδη καταγραφεί οι ειδικότητες επαγγελμάτων που σχετίζονται με την ιδιωτική ασφάλιση, όπως και τα μηνύματα που θα πρέπει να περάσουν προς στο ενδιαφερόμενο κοινό.

του Πλάτωνα Τσούλου
insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!