Χρηματοδότηση για καινοτόμες επιχειρήσεις από το «Business Innovation Greece»

Οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας και κυρίως των καινοτόμων εγχώριων εταιρειών, προσφέρει το πρόγραμμα “Business Innovation Greece” που διαχειρίζεται ο νορβηγικός οργανισμός Innovation Norway.

Το πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε εχθές από την Anne Lise Rognlidalen, εκπρόσωπο του Οργανισμού Innovation Norway και επικεφαλής του προγράμματος, στην Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα, παρουσία του Πρέσβη της Νορβηγίας Jørn Gjelstad, είναι μέρος των προγραμμάτων EEA & Norway Grants 2014-2021

Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η καινοτομία, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Η οικονομική στήριξη που θα λάβει κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών πρακτικών, οι οποίες θα βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενώ θα έχουν και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, αφού θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος είναι τα παρακάτω:

1. Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία: Η καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία αφορά διάφορους τομείς και μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων, όπως η ανάπτυξη και η εμπορία βελτιωμένων οικολογικών πρακτικών καθώς και μια πιο φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία παραγωγής. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική και βιομάζα) και με τεχνολογίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αποθήκευση ενέργειας αλλά και την διαχείριση του νερού στα νησιά. Επιπλέον χρηματοδοτεί και καινοτόμες οικολογικές λύσεις στην βιομηχανία των τροφίμων, των κατασκευών αλλά και της διαχείρισης αποβλήτων. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πετρελαίου αλλά και μέσω της χρηστής διαχείρισης των πρώτων υλών.

2. Γαλάζια Ανάπτυξη: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων λύσεων για τον ναυτικό και ναυτιλιακό τομέα. Ειδικότερα θα ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών και των φεριμπότ, την ανάπτυξη του παραθαλάσσιου και θαλάσσιου τουρισμού, την ανάπτυξη επιχειρήσεων βιοοικονομίας. Επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων για την προμήθεια νερού στα νησιά, συμπεριλαμβανομένης και της αφαλάτωσης, για την μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων -ειδικά των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς- αλλά και για την βέλτιστη χρήση των απορριμμάτων που παράγονται από την αλιεία. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των υδατοκαλλιεργειών και της παράκτιας αλιείας το πρόγραμμα υποστηρίζει την καινοτομία αλλά όχι τις επενδύσεις.

3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT): Οι τεχνολογικές λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνίας δημιουργούν ευκαιρίες με δυνητικά υψηλή καινοτομία και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην διεύρυνση των λύσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον τομέα του ICT μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση

Το ύψος της χρηματοδότησης που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και τόπο υλοποίησης του στην Ελλάδα. Ειδικότερα, μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση για το 50% του κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει κάτω του 50%.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν ποσά από 50.000 έως 200.000 ευρώ ανά έργο, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί από 200.000 έως και 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Ωστόσο, μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια πρόσκληση.

Το πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΓΚΑΚ1 ), και οι αιτούντες (ελληνικές επιχειρήσεις) πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος σε μορφή μετρητών (ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δάνειο). Όλα τα έξοδα ενός έργου μπορούν να καλυφθούν από την χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου τεκμηριωμένου κόστους προσωπικού. Η συνεισφορά σε είδος δεν είναι αποδεκτή σαν μορφή συγχρηματοδότησης.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος “Business Innovation Greece”, μπορεί να συνδυαστεί με εγγυήσεις μέσω του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ETEAN), το οποίο είναι συνεργάτης του Innovation Norway στην Ελλάδα.

Πώς γίνεται η επιλογή των προτάσεων

Η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησής τους από τις 27 Μαρτίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος “Business Innovation Greece” θα γίνει σε εκδήλωση στις 27 Μαρτίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας του Innovation Norway [https://bit.ly/2tX1eBm], ενώ σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τόσο αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος, όσο και λεπτομερή επεξήγηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενημερωτικές ημερίδες ανά την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη (02/04), στο Ηράκλειο (9/04) και στην Πάτρα (11/04).

Διαχειριστής κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση, επιλογή και εποπτεία των έργων, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος καθώς και για την εκταμίευση της χρηματοδότησης, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, μια κρατική επιχείρηση της Νορβηγίας η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και ενεργεί χωρίς κανέναν ενδιάμεσο ελληνικό φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Innovation Norway ή να επικοινωνήσουν με την Anne Lise Rognlidalen, υπεύθυνη του προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης GR.innovation@innovationnorway.no.

Ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρείες από Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

Πέρα από τη χρηματοδότηση, όμως, ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις δωρήτριες χώρες, μέσω συνεταιρικών έργων. Οι διμερείς αυτές συνεργασίες αποτελούν μοναδική ευκαιρία γνωριμίας των ελληνικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.

Για το λόγο αυτό υπάρχει και ανοιχτή πρόσκληση μικρο-χρηματοδότησης των ταξιδιωτικών εξόδων για τους επιχειρηματίες που θέλουν να επισκεφτούν έναν δυνητικό επιχειρηματικό συνεργάτη σε μια από τις δωρήτριες χώρες. Απαραίτητη είναι η έγγραφη αποδοχή από τον οργανισμό Innovation Norway πριν από το ταξίδι.

Οι φορείς από τις τρεις χώρες μπορούν επίσης να αιτηθούν χρηματοδότησης ώστε να προετοιμάσουν κοινές αιτήσεις έργων για την επερχόμενη ανοικτή πρόσκληση. Οι αιτούντες πρέπει να αποτελούν νομικές οντότητες στην Ελλάδα ή σε μια από τις δωρήτριες χώρες.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος ο οργανισμός Innovation Norway θα οργανώσει μια σειρά σεμιναρίων δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διεύρυνσης δυνατοτήτων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν κι από αυτά τα σεμινάρια.

startupper.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!