Αποσβέσεις & φορολογία: από ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε πλεονέκτημα για τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρόσφατα αποφάσισε μικρή μείωση των συντελεστών σε επιχειρηματικά κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα. Οι αλλαγές αυτές -αν και καλοδεχούμενες- δεν μειώνουν στο βαθμό που απαιτείται την υπερφορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Ειδικά σε ο,τι αφορά τα διανεμόμενα μερίσματα, μετά τον συνυπολογισμό της ειδικής εισφοράς και των ασφαλιστικών εισφορών σε μερίσματα που διανέμονται σε μέλη της διοίκησης, η συνολική επιβάρυνση που επιφυλάσσει η Ελλάδα στις επιχειρήσεις παραμένει η υψηλότερη στην Ε.Ε..

Επιπλέον, αναμένεται το προσεχές διάστημα να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα κίνητρα που θα προσφέρονται σε στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις. Μολονότι σε αυτό υιοθετούνται πάγιες προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση με την πρόβλεψη υπεραποσβέσεων και επιταχυνόμενων αποσβέσεων, πρέπει να γίνουν ακόμη πιο τολμηρά βήματα. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να συμβεί λόγω του τεράστιου επενδυτικού κενού που εξακολουθεί να υφίσταται στη χώρα μας και βεβαίως του σημαντικού επενδυτικού ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπων χωρών στην ευρύτερη περιοχή για την προσέλκυση Ελληνικών και Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβάλλεται να αλλάξουμε επιτέλους σελίδα σε ο,τι αφορά στο φορολογικό χειρισμό των αποσβέσεων και να συγκλίνουμε ως χώρα με τα κίνητρα που χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ειδικά σε ο,τι αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η Ελληνική οικονομία,γιατί βελτιώνουν το πλαίσιο που διέπει τον φορολογικό χειρισμό των αποσβέσεων στη χώρα μας. Αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί με τρόπο που επιβαρύνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά τη βιομηχανία, που επενδύει με συστηματικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει καταλήξει να είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που ταυτόχρονα α) προβλέπει ένα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο (5 έτη) μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει συμψηφισμός ζημιών με μελλοντικά κέρδη και β) περιορίζει τόσο αυστηρά τη δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών αποσβέσεων στην ωφέλιμη ζωή του παγίου. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών του πλαισίου πλήττει ειδικά τις επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά σε καινοτόμο εξοπλισμό ή που επενδύουν σε πάγια με μακρύ χρόνο απόδοσης. Κατά συνέπεια υπονομεύεται η αύξηση των επενδύσεων στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, που αποτελεί το 9% του ΑΕΠ και ο εθνικός στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση κατόπιν πίεσης του ΣΕΒ και άλλων βιομηχανικών οργανώσεων είναι το μερίδιο αυτό να φτάσει στο 12% τα επόμενα χρόνια όταν υπερβαίνει το 15% στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Συνεπώς, για να έχουν το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα μας, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα βελτίωσης του πλαισίου αποσβέσεων:

Να αυξηθεί ο επιτρεπόμενος χρόνος μεταφοράς ζημιών τουλάχιστον στη 10ετία, και ιδανικά χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως προβλέπει η πρόταση Οδηγίας για τη Κοινή Εταιρική Βάση Φορολογίας (CCTB - Common Corporate Tax Base) αλλά και ήδη συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε..

Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών συντελεστών και κυρίως η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε φορολογικούς συντελεστές και λογιστικούς (IFRS), όταν είναι δυνατό να αποδειχθεί έγκυρα και από τρίτους (π.χ. κατασκευαστές) η ωφέλιμη ζωή του παγίου, όπως ήδη προβλέπει η πρόταση Οδηγίας για τη CCTB.

Να υπάρχει δικαίωμα επιλογής ως προς τη δυνατότητα σταθερής ή μεταβλητής μεθόδου αποσβέσεων (αύξουσα ή φθίνουσα μέθοδος).Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!