Επαγγελματίες: Ποιοι και γιατί θα λάβουν... λάθος ειδοποιητήρια εισφορών

Τουλάχιστον έξι κατηγορίες ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων είδαν χθες, ή αναμένεται να δουν το αμέσως επόμενο διάστημα λάθη στα ειδοποιητήρια που αναρτά σταδιακά, από χθες, το ΕΤΕΑΕΠ στην ιστοσελίδα του και αφορούν εισφορές επικούρισης ή και εφάπαξ, για τουλάχιστον 27 μήνες.

Η μηνιαία εισφορά για επικούριση ορίζεται στο 7% μέχρι 31/5/2019 και 6,5% από 1/6/2019 και μετά, ενώ η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ στο 4%. Τόσο οι εισφορές επικούρισης όσο και εφάπαξ υπολογίζονται αναδρομικά από την 1/1/2017, επί του κατώτατου βασικού μισθού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ήτοι, έως τις 31/1/2019 επί των 586,08 ευρώ, και από την 1η/2/2019 και μετά, επί των 650 ευρώ. Βέβαια, για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΕΑΕΠ, προβλέπεται εξόφληση σε 36 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019.

Οι πληρωμές θα γίνουν από τις 5 έως τις 12 Απριλίου και αφορούν ένα ειδοποιητήριο με τις εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, ένα ειδοποιητήριο με την πρώτη από τις 36 δόσεις για για το διάστημα 1η/1 έως 31/12/2017 και ένα ειδοποιητήριο με την πρώτη δόση από τις 36 του διαστήματος 1η/1 έως 31/12/2018. Εφεξής, τα ειδοποιητήρια θα εκδίδονται κάθε μήνα και οι εισφορές θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, όπως συμβαίνει και με τον ΕΦΚΑ, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Μάλιστα, αρκετά από τα ειδοποιητήρια περιέχουν λάθη, κυρίως αυτά που απευθύνονται σε μισθωτούς με παράλληλη ασφάλιση ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτοί καλούνται να καταβάλλουν διπλές εισφορές, παρ’ ότι όπως προβλέπεται στην πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, οι εισφορές επικούρισης και εφάπαξ θα πρέπει να παρακρατούνται μία φορά.

Σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ τα λάθη θα διορθωθούν. Όπου δε, κρίνεται απαραίτητο, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο email mmisth@eteaep.gov.gr, δίχως να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο Ταμείο.

Συγκεκριμένα, τα λάθη αφορούν:

Α) Ασφαλισμένους που έχουν παράλληλα και μισθωτή εργασία ή καταβάλουν εισφορές με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν μέχρι δύο εργοδότες, καθώς εξαντλούν την υποχρέωσή τους για καταβολή εισφορών μέσω της ΑΠΔ. Οι περιπτώσεις αυτές ασφαλισμένων, οι οποίοι θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών, δεν θα πρέπει να καταβάλουν εισφορές μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όπου είτε θα εκδοθούν εκ νέου ειδοποιητήρια, εφόσον απαιτούνται, είτε θα δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο.

Β) Όσους έχουν λήξη ασφάλισης από 1/1/2017 έως 31/12/2018, με διαγραφή από την ΔΟΥ. Αυτοί, θα πρέπει μεν να πληρώσουν κανονικά τις αναδρομικές δόσεις της εκκαθάρισης έως την διακοπή τους, χωρίς όμως να λάβουν υπόψη τους ειδοποιητήρια που αφορούν την μετά τηδιακοπή τους περίοδο.

Γ) Όσους αυτοαπασχολούμενους κατέθεταν εισφορές για το διάστημα από 1/1/2017 μέσω ΑΠΔ. Αυτοί, θα πρέπει να ξεκινήσουν να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια. Όσο για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αυτά θα εκκαθαριστούν και θα συμψηφιστούν.

Δ) Όσους έχουν καταθέσει τις εισφορές τους απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώην φορέων του ΕΤΕΑΕΠ. Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς τα αντίστοιχα παραστατικά της τράπεζας, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, για να ενημερωθεί ο ατομικός τους λογαριασμός και να εκκαθαριστούν οι υποχρεώσεις τους.

Ε) Για τους Πρατηριούχους Υγρών Καυσίμων και τους Αρτοποιούς ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ, θα ρυθμιστούν και οι παλαιότερες οφειλές τους από 1/12/2012 και 1/1/2015 αντίστοιχα. Για τις ασφαλιστικές αυτές εισφορές, οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ξεχωριστό ειδοποιητήριο σε μεταγενέστερο χρόνο, που θα ορίζει το ύψος της εισφοράς και τις δόσεις αποπληρωμής των παλαιών τους οφειλών.

Στ) Σε άλλες περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι διαπιστώσουν διαφορές στην ασφάλισή τους, ο νέος υπολογισμός των εισφορών τους θα γίνει αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση των διαστημάτων ασφάλισής τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το ΕΤΕΑΕΠ, σε περίπτωση που ήδη ασφαλισμένοι δεν έχουν λάβει ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, πρέπει να στείλουν στην διεύθυνση mmisth@eteaep.gov.gr τα εξής δικαιολογητικά εγγραφής:

- Αίτηση εγγραφής στην ασφάλιση.
- Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που τους έχει αποσταλεί εκ παραδρομής ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ενώ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής, πρέπει να αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση τα εξής διακιολογητικά:

- Αίτηση διακοπής στην ασφάλισης.
- Βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.

Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, θα πρέπει συμπληρωματικά να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ασφαλισμένοι τ.ΟΑΕΕ: Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων τ.ΤΕΑΠΥΚ.

Για την εγγραφή στην ασφάλιση:

- Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την Νομαρχία
- Αντίγραφο Καταστατικού μαζί με τυχόν τροποποιήσεις του και τα σχετικά ΦΕΚ (σε περίπτωση εταιρείας)

Για την διαγραφή από την ασφάλιση:

- Αντίγραφο Τροποποίησης ή Λύσης Καταστατικού (σε περίπτωση εταιρείας)

Προαιρετικά ασφαλισμένοι στον τ. ΟΑΕΕ

Για την εγγραφή στην ασφάλιση:

Στην αίτηση να αναφέρεται ότι δεν υπάγεται στην ασφάλιση άλλου επικουρικού ταμείου.

Ασφαλισμένοι τ. ΟΑΕΕ: Αρτοποιοί τ. ΤΕΑΑ
Για την εγγραφή στην ασφάλιση:

- Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί εγγραφής στα Μητρώα

- ΦΕΚ σύστασης ή τροποποίησης της εταιρείας και των διοικητικών συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Για την διαγραφή από την ασφάλιση:

ΦΕΚ λύσης της εταιρείας ή τροποποίησης των διοικητικών συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Ασφαλισμένοι Εργολήπτες Δημοσίων έργων
Για την εγγραφή στην ασφάλιση Εργοληπτών Δημοσίων έργων:

- Αντίγραφο ατομικού Μητρώου Εργοληπτών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή ΜΕΕΠ της εταιρείας (σε περίπτωση βασικού στελέχους εργοληπτικής επιχείρησης)

- Πιστοποιητικό ΥΠΕΧΩΔΕ όπου θα αναφέρονται όλα τα εργοληπτικά πτυχία.

Για την διαγραφή από την ασφάλιση Εργοληπτών Δημοσίων έργων:

Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από ΥΠΟΜΕΔΙ (Δ24)

Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ: Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα.


Πηγή: euro2day.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!