Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Οι νέοι άξονες λειτουργίας του

Τα κύρια σημεία αναπτυξιακής στρατηγικής για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, κάνοντας λόγο για «μια τεράστια πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία για την επόμενη μέρα » του Ιδρύματος, τον κύριο ακαδημαϊκό φορέα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο.

Ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι το ΕΑΠ είναι ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός που πρέπει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σε νέες δραστηριότητες και τομείς και να καλύψει όσο το δυνατόν ευρύτερους δυνητικούς ωφελούμενους με δωρεάν προγράμματα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο υπουργός ανακοίνωσε:

Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: Ιδρύεται εντός του ΕΑΠ Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, το οποίο θα διοργανώνει και θα υλοποιεί προγράμματα (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που θα είναι δωρεάν με εξασφαλισμένα κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Το Κέντρο θα έχει διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του θα είναι μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΕΑΠ.

Πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας: Το ΕΑΠ θα παρέχει δωρεάν πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας σε όλους τους φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών.

Ερευνητική προοπτική για το ΕΑΠ: Θα ιδρυθεί Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) και μετά από προτάσεις της διοικούσας επιτροπής θα διαμορφωθούν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα. Αυτό θα αποτελέσει «φυτώριο» παραγωγής νέων ερευνητών, σε συνεργασία με τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και τους υποψήφιους διδάκτορες του ΕΑΠ.

Τριετείς συμβάσεις για το έκτακτο προσωπικό: Για το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΑΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), αντί για δεκάμηνες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης για τρία χρόνια, το ΕΑΠ θα συνάψει για ένα ποσοστό των ΣΕΠ τριετείς συμβάσεις.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων: Καλείται η διοικούσα επιτροπή του ΕΑΠ να προτείνει τρόπους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του. Της ζητείται να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους του ΕΑΠ, οι οποίοι για το Δημόσιο έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αλλά στην εκπαίδευση δεν έχουν πρόσβαση σε κατηγορίες ΠΕ.

Διοικητικοί υπάλληλοι: Ήδη δρομολογείται η λύση του προβλήματος των διοικητικών υπαλλήλων με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με σχετική προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, ώστε να επιλυθεί οριστικά το θέμα.

Αναπλήρωση μελών διοικούσας επιτροπής: Προχωρά η ανασύνθεση της διοικούσας επιτροπής και η αναπλήρωση μελών που έχουν παραιτηθεί.

kerdos.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!