Θριάσιο ΙΙ: Ποια είναι τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Τέσσερα είναι τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παραχώρηση των 1.450 στρεμμάτων στο Θριάσιο από τον ΟΣΕ για την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου, γνωστού και ως Θριάσιο ΙΙ.

Τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο της διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και του Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο στην πρώτη φάση του διαγωνισμού είναι η Goldair, η κινεζικών συμφερόντων Piraeus Europe Asia Rail Logistics LTD (PEARL), η κοινοπραξία ΤΡΑΙΝΟΣΕ -Sarmed και η κοινοπραξία Damco, του ομίλου Κοπελούζου, με τη Foodlink Group που δραστηριοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Βέβαια κρίσιμο παραμένει πόσα από τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα υποβάλουν δεσμευτική προσφορά. Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης είναι 25 χρόνια. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση ενδιαφέρον ενώ η δεύτερη προβλέπει την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Κατά τη τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα καθοριστούν οι βασικές τεχνικές χρηματοοικονομικές παράμετροι του έργου και θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει μεταφόρτωση συνδασμένων μεταφορών, μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου και οχημάτων. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και τελωνείου, μεταφόρτωση υγρών φορτίων, συντήρηση υποδομών για το Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔ) του ΟΣΕ, πέραν του σιδηροδρομικού και εποπτεία και φύλαξη ΕΣΣΣΔ/Θριασίου.

Ο διαγωνισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου, βάσει της δεσμευτικής για το ελληνικό Δημόσιο προθεσμίας της Κομισιόν ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή κοινοτικών κονδυλίων 235 εκατ. ευρώ. Δεδομένου όμως, ότι, εκ των πραγμάτων, ο διαγωνισμός είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η διεξαγωγή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία άτυπη παράταση της δεσμευτικής ημερομηνίας.


Πηγή: capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!