Δραστικά μέτρα για περιορισμό της Airbnb στη Μαδρίτη

Νέους, αυστηρότατους όρους στη χρήση διαμερισμάτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb υιοθέτησε η Μαδρίτη, επικαλούμενη την αλλοίωση του χαρακτήρα πολλών κεντρικών περιοχών της σε «τουριστικά θεματικά πάρκα» και τη μεγάλη αύξηση των μισθωμάτων της τάξης του 8% ετησίως, που έχουν προκαλέσει σοβαρότατες κοινωνικές επιπτώσεις στους δημότες της. Επιπτώσεις πανομοιότυπες με αυτές που διαπίστωσε πρόσφατα ότι λαμβάνουν χώρα και στην Ελλάδα –και ειδικά στην Αθήνα αλλά και σε άλλους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς– μελέτη της Grant Thornton, που έγινε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης ενέκρινε ειδικό σχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της πόλης πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστή είσοδο πρόσβασης στο κτίριο από αυτόν που χρησιμοποιούν οι μόνιμοι κάτοικοι. Οι επισκέπτες, μάλιστα, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια είσοδο κτιρίου ή ανελκυστήρες. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και κατοικίες που μισθώνονται για περισσότερες από 90 ημέρες ετησίως, όριο πάνω από το οποίο αντιμετωπίζονται ως καθαρή επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναμένεται πάντως να προκαλέσουν βροχή δικαστικών προσφυγών ιδιοκτητών, καθώς η συγκεκριμένη ρύθμιση για τις χωριστές εισόδους υπολογίζεται πως βγάζει εκτός αγοράς το 95% των διατιθέμενων χώρων. Η δημοφιλής πλατφόρμα μισθώσεων Airbnb χαρακτήρισε τους νέους κανονισμούς «όχι πολύ σαφείς», «άδικους» και «με δυσανάλογους περιορισμούς».

Και στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ και στην Ελλάδα η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την επιβολή περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τους επαγγελματίες. Κοινή επιτροπή στην οποία θα εκπροσωπηθούν όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία –Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Τουρισμού– θα αναλάβει μεταξύ άλλων να συντάξει σχέδιο υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ακίνητο, σαφώς προσδιορισμένο αριθμό ακινήτων υπό εκμετάλλευση ανά ΑΦΜ αλλά και συγκεκριμένα όρια εισοδήματος από τα οποία θα εξαρτάται τελικώς η χρονική διάρκεια αυτού του τύπου της εκμετάλλευσης των ακινήτων.

Το μέγεθος της οικονομίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των συναφών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, υπολογίζεται στο 10% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης ή συνολικά έσοδα τα οποία για το 2018 υπολογίζονται άνω των 1,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Grant Thornton.

Στις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου, η Grant Thornton καταγράφει και την απώλεια δημοσίων εσόδων τα οποία κατά την τριετία 2016-2018 υπολογίζονται στα 300 εκατ. ευρώ. Επίσης, η εν λόγω έρευνα εντοπίζει ως σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις τη μαζική μετατόπιση ακινήτων από τις μακροχρόνιες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις «που οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενοικίασης και επιβάρυνση των οικονομικά ασθενέστερων», καθώς και «την κατά 21% επιβάρυνση των προς διαχείριση απορριμμάτων με ό,τι αυτό σημαίνει για το περιβάλλον». Η όλη κατάσταση υπολογίστηκε πως οδηγεί τα ενοίκια στην Ελλάδα από 8,3% έως 9,3% υψηλότερα ετησίως.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που καταγράφονται στη διεθνή πρακτική και συστήνονται για την Ελλάδα από την Grant Thornton είναι, κατ’ αρχάς, η δημιουργία προδιαγραφών λειτουργίας των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεύτερον, ο προσδιορισμός ορίου στις διανυκτερεύσεις και, τρίτον, να προβλεφθούν σαφείς υποχρεώσεις που οφείλουν να ακολουθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ακόμη, προτείνεται η ίδρυση και αξιόπιστη τήρηση μητρώων, η εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων με πρόβλεψη κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, η θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων και η συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών με διαμεσολαβητές υπηρεσιών οικονομίας διαμοιρασμού με σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας για την τεχνική σύνδεση των συστημάτων και την ανταλλαγή δεδομένων.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!