Στα 91 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Eurobank για το 2018

Θετική θα είναι η επίπτωση του νέου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσον αφορά την Eurobank, καθώς θα λειτουργήσει ως κίνητρο για έναν σημαντικό αριθμό δανειοληπτών που σήμερα βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Αυτό εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σε αναλυτές των αποτελεσμάτων του ομίλου για την προηγούμενη οικονομική χρήση, προσδιορίζοντας το ύψος των δανείων που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο στα 2 δισ. ευρώ σε ό,τι αφορά την Eurobank.

Το πλάνο της Eurobank προβλέπει την υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 από 16,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018, μέσα και από την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και απορρόφησης της Grivalia. Οπως ανακοινώθηκε, εντός του Μαρτίου οριστικοποιήθηκε η περίμετρος του χαρτοφυλακίου Cairo, όπως έχει ονομαστεί το χαρτοφυλάκιο των 7,5 δισ. ευρώ που τιτλοποιεί ο όμιλος, και η οριστικοποίηση της συναλλαγής αναμένεται τον Νοέμβριο. Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του 2018, η Eurobank μείωσε περαιτέρω τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 37%, σταθεροποίησε τα οργανικά έσοδα στο επίπεδο του 2017 και μηδένισε τον ELA. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2018, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ ήταν από την πώληση καταναλωτικών δανείων.

Σε επίπεδο κερδοφορίας τα καθαρά κέρδη –χωρίς τα έκτακτα αποτελέσματα– αυξήθηκαν κατά 8%, στα 200 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού να ενισχύονται κατά 11,8% σε ετήσια βάση, στα 145 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ύστερα από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες υποχώρησαν κατά 12,2% και διαμορφώθηκαν στα 91 εκατ. ευρώ.

Σε δήλωσή του ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι «τα αποτελέσματα της Eurobank για το 2018 παρέχουν μια σταθερή βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μας, ώστε να αποκαταστήσουμε όλους τους βασικούς δείκτες της τράπεζας σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως ανακοινώθηκαν την 26η Νοεμβρίου 2018, αποτελούν την κορυφαία μας προτεραιότητα για το τρέχον έτος. Το σχέδιο μετασχηματισμού έχει εισέλθει στη φάση υλοποίησης, με τη συγχώνευση με την Grivalia να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 σχεδιάζουμε, πρώτον, να ολοκληρώσουμε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ., για την οποία υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον, δεύτερον, να λάβουμε δεσμευτικές προσφορές για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στην FPS, τη θυγατρική μας εταιρεία διαχείρισης δανείων, και, τρίτον, την τιτλοποίηση δανείων ύψους 7,5 δισ. ευρώ».

Η κερδοφορία για το 2018 στηρίχθηκε στη διατήρηση των οργανικών εσόδων στο 1,8 δισ. ευρώ, καθώς τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 3,3%, στο 1,4 δισ. ευρώ, αντιστάθμισε η αύξηση των εσόδων από προμήθειες που ενισχύθηκαν κατά 16,4%, στα 311 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,7% σε επίπεδο ομίλου και 3,5% στην Ελλάδα και ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 47,6%. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 848 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% σε 966 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 9,3% στα 680 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 5,2 δισ. ευρώ για τον όμιλο, ενώ οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET 1) διαμορφώθηκε σε 14,2% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 16,7% στο τέλος του 2018. Pro forma για τη συγχώνευση με την Grivalia, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται σε 16,2% και 18,7% αντίστοιχα.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!