ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων για επιδότηση έως 65% μικρών επιχειρήσεων - Οι δικαιούχοι

Από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» για την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση μέσω των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020 στοχεύει στην αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2014. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε: Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο, Αγροδιατροφία / Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Μεταφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, κατασκευή-συναρμολόγηση Η / Υ κτλ), Υγεία-Φάρμακα , Υλικά-Κατασκευές, Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία (έτοιμο ένδυμα, χειροτεχνία, αλλά και εκδόσεις βιβλίων,κλπ.).

Δικαιούχοι της Δράσης

-Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
-Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
-Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
-Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

-Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
-Επιδότηση από 50% έως 65%

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

-Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
-Ενέργεια
-Εφοδιαστική Αλυσίδα
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
-Περιβάλλον
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
-Υγεία
-Υλικά – Κατασκευές.


Διαβάστε εδώ και για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με επιδότηση 50% για 
αναβάθμιση-ανακαίνιση μικρών επιχειρήσεων στους τομείς 
του Λιανεμπορίου, της Εστίασης και της Εκπαίδευσης.
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!