CoordiNET: Ένα έργο «σφραγίδα» για τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ερευνητικό έργο CoordiNET, που αναμένεται να βάλει τη δική του σφραγίδα στα πανευρωπαϊκά δίκτυα ενώ θα ενισχύσει και τη συνεργασία των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας Συστήματος Ενέργειας, συνολικά.

Το CoordiNET είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του είδους του, από άποψη προϋπολογισμού, ο οποίος αγγίζει τα 19,2 εκατ. ευρώ ενώ συμμετέχουν 33 εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες.

Συντονιστής της κοινοπραξίας του CoordiNet έχει οριστεί η Ισπανική εταιρεία ENDESA, η οποία μαζί με άλλους 22 φορείς και 10 εξωτερικούς συνεργάτες, από 10 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης απαρτίζουν την ομάδα του έργου.

Η ομάδα αυτή υποστηρίζεται από μια Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) και μια ομάδα ενδιαφερόμενων μελών (Stakeholders’ Forum) για τον συντονισμό με άλλα εν ενεργεία έργα εντός και εκτός Ευρώπης. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τις χρηματοδοτικές εισροές να ανέρχονται σε 636 χιλ., 825 χιλ. και 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση του προγράμματος, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη λύσεων για τη διευκόλυνση όλων των χρηστών του δικτύου, μεταξύ των οποίων και των παικτών της αγοράς, τη βέλτιστη συνεργασία των δικτύων -και όχι απλά τη συνύπαρξή τους- καθώς και την εισαγωγή εντελώς νέων υπηρεσιών για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών δικτύου προς τον τελικό καταναλωτή, με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Σκοπός των Διαχειριστών είναι η χρήση των διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής (κυρίως Φωτοβολταϊκών) που είναι εγκατεστημένες στο Δίκτυο Διανομής, η οποία, μαζί με την σταδιακή εγκατάσταση νέων τεχνολογιών, όπως οι ηλεκτρονικοί μετρητές και τα ηλεκτρικά οχήματα, να αναβαθμίζουν τον ρόλο των Δικτύων Διανομής στη συνολική λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων.

Οι πιλοτικές εφαρμογές σε Αττική και Κεφαλλονιά

Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, θα δοκιμαστούν σε 3 χώρες: Ελλάδα (σε 2 Υποσταθμούς), Ισπανία (4 Υποσταθμούς) και Σουηδία (4 Υποσταθμούς), προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κλιματικών-γεωγραφικών συνθηκών, φορτίων, συνθηκών παραγωγής ενέργειας και άλλων ιδιαιτεροτήτων σε επίπεδο δικτύων.

Στη χώρα μας, οι πιλοτικές εφαρμογές σχεδιάζονται να αναπτυχθούν στα Μεσόγεια Αττικής και την Κεφαλλονιά, μάλιστα με φυσικό τρόπο, δηλαδή με παρεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο και όχι μέσω προσομοιώσεων.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο ΑΔΜΗΕ, μαζί με τον ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να επιλέξουν τους 2 Υποσταθμούς στους οποίους θα γίνει η επίδειξη, να αναλύσουν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και να υποδείξουν τα πλαίσια στα οποία πρέπει να γίνει η κατασκευή υλικών αλλά και λογισμικού.

Εκτός από τις επιδείξεις που θα λάβουν χώρα, θα δοκιμαστούν υποσχόμενες και καινοτόμες τεχνολογίες όπως το Internet of Things (IoT), τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Υπηρεσίες Δεδομένων (Big Data Services), Πλατφόρμες Ανταλλαγής Ενέργειας P2P (P2P Energy Trading Platforms), Blockchain και Distributive Ledger Technologies, με σκοπό τη διερεύνηση εναλλακτικών μέσων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής μικρής κλίμακας καταναλωτών στην αγορά ενέργειας.

Στο σύνολό τους οι επιδείξεις που θα πραγματοποιηθούν, θα διευκολύνουν και θα καταστήσουν πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της συνεργασίας Μεταφοράς-Διανομής-Αγοράς για τον καθορισμό των δομικών στοιχείων για μια μελλοντική ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα συμβάλει στο άνοιγμα νέων ροών εσόδων για τους καταναλωτές που παρέχουν υπηρεσίες δικτύου.

Σε αυτό το επίπεδο, όπως σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, θέλοντας να υπογραμμίσουν τη σημαντικότητα του ερευνητικού έργου, το CoordiNET θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο συνεισφοράς προς την δημιουργία μιας αξιόπιστης Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, στην οποία θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα στα γραφεία της ENDESA στη Μαδρίτη, όπου έλαβαν χώρα παρουσιάσεις των εταιρειών αλλά και των εργασιών που θα εκπονηθούν. «Παρών» από την Ελλάδα έδωσαν ο Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ, καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, ενός εκ των πρωτεργατών του εν λόγω προγράμματος, ενώ τον ΑΔΜΗΕ εκπροσώπησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, Δρ. Γιώργος Παπαϊωάννου, μαζί με τον υποδιευθυντή κο Jun Rong. Το CoordiNET έχει διάρκεια 42 μηνών.

Φίλιππος Παναγόπουλος
ypodomes.com


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!