Πάνω από τους στόχους οι επιδόσεις της Μονάδας Απορριμμάτων ΣΔΙΤ στην Κοζάνη

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισαν τα 2 πρώτα συμβατικά έτη (εκ των οποίων το ένα πλήρες) λειτουργίας για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που κατασκευάστηκε μέσω ΣΔΙΤ στην Κοζάνη -της πρώτης που τέθηκε σε λειτουργία σε πανελλαδικό επίπεδο- επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα διαχείρισης των σκουπιδιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας, ΔΙΑΔΥΜΑ, έλαβε βραβείο για την «Επεξεργασία Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος» στην κατηγορία Αστικά Στερεά Απόβλητα στα Greek Green Awards 2019 που απονεμήθηκαν στα πλαίσια της φετινής Verde.tec στο MEC Παιανίας.

Η διάκριση που απέσπασε το εργοστάσιο της Κοζάνης αντικατοπτρίζει την υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί τόσο από τη Ευρώπη όσο και από τη σύμβαση ΣΔΙΤ, επιβεβαιώνοντας τις πλέον θετικές προοπτικές για την πλήρη ικανοποίηση των στόχων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν μέχρι και το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το ποσοστό εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων ξεπέρασε το προβλεπόμενο 80%, με το υπόλειμμα προς ταφή να είναι λιγότερο από 36%, υπερκαλύπτοντας όχι μόνο τον στόχο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για εκτροπή σε ποσοστό 65% αλλά και της σύμβασης του προβλέπει εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.

Σε απόλυτους αριθμούς, από τους 120 χιλ. τόνους απορριμμάτων που επεξεργάστηκε το 2018 η ΜΕΑ, τα βιοαποδομήσιμα υλικά έφτασαν στο 86% ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανακτήθηκαν έφτασαν τους 11 χιλ. τόνους, χωρίς να προσμετρώνται οι επιπλέον 6 χιλ. τόνοι τόνοι που συγκεντρώθηκαν από τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή, που «τρέχουν» παράλληλα στην Περιφέρεια.

Η μονάδα της Κοζάνης

Το έργο που αφορά στη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Εγκαταστάσεων της Κοζάνης, με συνολικό κόστος υλοποίησης 48 εκατ. ευρώ, ανέλαβε η ΗΛΕΚΤΩΡ στις 10/6/2015, μια εταιρεία με πολύ μεγάλη και διεθνή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς 2 χρόνια αργότερα, στις 10 Ιουνίου 2017, οπότε το εργοστάσιο τέθηκε σε λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκαν πάνω από 150 θέσεις εργασίας, ενώ σήμερα, στη φάση λειτουργίας του εργοστασίου, απασχολούνται πάνω από 120 εργαζόμενοι.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Κοζάνης διαθέτει ετήσια δυναμικότητα 120 χιλ. τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), ενώ είναι επιφορτισμένη με τη μεταφόρτωση του συνόλου των ΑΣΑ που παράγονται στους 12 Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω 10 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), την επεξεργασία στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και την ταφή των υπολειμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Η ΜΕΑ της Κοζάνης εκτός από ένα πολύ χρήσιμο έργο για την τοπική κοινωνία, έχει και έναν ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα καθότι άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση κρίσιμων περιβαλλοντικών υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, σε μια χώρα που στενάζει διαχρονικά λόγω της ελλιπούς διαχείρισης απορριμμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά οικονομικών επιβαρύνσεων, είτε μέσω προστίμων, είτε μέσω ωφελειών που δεν επιτεύχθηκαν από την εφαρμογή του μοντέλου της πολυπόθητης Κυκλικής Οικονομίας.

του Φίλιππου Παναγόπουλου
ypodomes.com


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!