Η Κομισιόν εντόπισε παρατυπίες στο 60% των sites για e-shopping

Ο έλεγχος που έγινε σε ιστότοπους καταναλωτικών ειδών σε όλη την ΕΕ έδειξε ότι για πολλούς καταναλωτές οι πληροφορίες σχετικά τις τιμές και τις εκπτώσεις είναι, συχνά, ασαφείς.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσιεύουν τα αποτελέσματα ενός πανευρωπαϊκού ελέγχου 560 ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρουν προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ρούχα, παπούτσια, λογισμικό ή εισιτήρια για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Το 60 % περίπου των ιστοτόπων παρουσίαζαν παρατυπίες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, κυρίως σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των τιμών και των ειδικών προσφορών.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Eπίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Οι διαδικτυακές αγορές προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στους καταναλωτές. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς ιστότοπους παρουσιάζουν παρατυπίες, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο που διαφημίζουν τις τιμές και τις εκπτώσεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει γιατί πολλές φορές οι καταναλωτές παραπλανώνται και πληρώνουν υψηλότερες τιμές από τις αρχικές. Εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου για τον μεγάλο αριθμό των ιστοτόπων που παρουσιάζουν τέτοιου είδους προβλήματα και ελπίζω ότι δεν είναι από πρόθεση. Οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο πρέπει να σέβονται απόλυτα τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών, με τη βοήθεια της Επιτροπής, πρόκειται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν τις αθέμιτες αυτές εμπορικές πρακτικές».

Για πάνω από το 31 % των ιστοτόπων που προσφέρουν εκπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές για την προστασία των καταναλωτών είτε είχαν υπόνοιες ότι οι ειδικές προσφορές δεν ήταν γνήσιες είτε διαπίστωσαν ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογιζόταν η μειωμένη τιμή δεν ήταν σαφής.

Σε 211 ιστότοπους η τελική τιμή κατά την πληρωμή ήταν υψηλότερη από την αρχική αναγραφόμενη τιμή. Το 39 % από τους εμπόρους αυτούς δεν είχαν συμπεριλάβει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα επιπλέον υποχρεωτικά τέλη παράδοσης, τις μεθόδους πληρωμής, τα τέλη κράτησης και άλλες παρόμοιες επιβαρύνσεις. Η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών υποχρεώνει τους εμπόρους να συμπεριλαμβάνουν όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις στις αναγραφόμενες τιμές και, στην περίπτωση που οι χρεώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, ο καταναλωτής θα πρέπει να το γνωρίζει.

Περαιτέρω παρατυπίες όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης:

Στο 59 % των 560 ιστοτόπων που ελέγχθηκαν, οι έμποροι δεν παρείχαν σύνδεσμο για εύκολη πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, όπως είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύουν τις διαφορές τους χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια.

Στο 30 % περίπου των ιστοτόπων διαπιστώθηκαν παρατυπίες σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όταν οι καταναλωτές πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με το δικαίωμά τους για υπαναχώρηση.

Επόμενα βήματα

Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών θα διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων εμπόρων με την ενεργοποίηση των εθνικών διαδικασιών επιβολής της νομοθεσίας, όπου κρίνεται αναγκαίο.

kerdos.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!