Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις από την Εθνική

Τη διάθεση μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI, ξεκινά η Εθνική Τράπεζα.

Το χρηματοδοτικό προϊόν προέκυψε ως αποτέλεσμα συμφωνίας που σύναψε η Εθνική Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για διάθεση κεφαλαίων συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη στήριξη αποκλειστικά πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και επαγγελματιών / αυτοαπασχολούμενων.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, που είναι η μεγαλύτερη που έχει συναφθεί στην Ελλάδα προς τον σκοπό αυτό, οι νέοι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε μικροπιστώσεις που φτάνουν έως 25.000 ευρώ για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή αγορά παγίων στοιχείων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σε συνδυασμό με περίοδο χάριτος, χαμηλή δόση και διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη αναλόγως της μορφής χρηματοδότησης που θα επιλέξουν.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η υποστήριξη που παρέχεται προς τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EaSI δεν περιορίζεται, ωστόσο μόνο στο σκέλος της χρηματοδότησης. Ο νέος επιχειρηματίας θα ανακαλύψει ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς επιπλέον παρέχονται στο δανειολήπτη προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες mentoring), εστιασμένα στις ανάγκες της δικής του επιχείρησης.

Με αυτό τον τρόπο, ο δικαιούχος του προγράμματος αποκτά τα βασικά εφόδια ώστε να εγκλιματιστεί άμεσα και αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να κατανοήσει πληρέστερα τις απαιτήσεις της επιχείρησής του, διαμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις μίας επιτυχημένης πορείας στο επιχειρείν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων “EaSΙ” στο www.nbg.gr.

emea.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!