Συναγερμός για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050

Το Ευρωκοινοβούλιο σε συνεδρίασή του επεσήμανε ότι μόλις δύο από τα οκτώ σενάρια, που πρότεινε η Κομισιόν τον περασμένο Νοέμβριο είναι ικανά να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Πρόκειται για τη δέσμευση που έλαβαν οι χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Για να καταστεί εφικτός ο παραπάνω στόχος θα πρέπει έως το 2030 οι εκπομπές άνθρακα να μειωθούν κατά 55% από 40% που είχε προβλεφθεί αρχικά. Μάλιστα, αυτό θα ζητηθεί από τους ηγέτες που θα παραστούν στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στο Σιμπίου της Ρουμανίας τον Μάϊο του 2019. Μέσω της εφαρμογής της συγκεκριμένης στρατηγικής θα δοθεί προτεραιότητα στις άμεσες μειώσεις των εκπομπών και στην ενίσχυση των φυσικών καταβόθρων άνθρακα και των δεξαμενών (όπως τα δάση). Οι τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άμεσες επιλογές μείωσης των εκπομπών.

Το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μηδενικές εκπομπές άνθρακα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Οι επενδύσεις στη βιομηχανική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών και της καθαρής τεχνολογίας, απαιτούνται για τη βελτίωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, στη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα εφαρμογής μιας προβλέψιμης ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής για τους επενδυτές ώστε να μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε βάθος χρόνου.


businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!