Προς πώληση το εμβληματικό ξενοδοχείο Porto Carras

H Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της περιουσίας της ιδίας και των θυγατρικών αυτής, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες συνέργειας με άλλες επιχειρήσεις και επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία κατήρτισε με τις εταιρείες Cushman & Wakefield s.r.o. και Profin Management Limited τις από 21 Ιανουαρίου 2019 συμβάσεις με αντικείμενο την υπόδειξη επενδυτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία του ενεργητικού της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ή της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη επί του θέματος.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!