Μονοκωδική ή πολυκωδική ασφαλιστική πρακτόρευση; Ανάλυση των δύο επιλογών

Ένα από τα βασικά διλήμματα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ψάχνουν για συνεργασίες και συνέργιες τα τελευταία χρόνια είναι αν θα επιλέξουν να συνεργαστούν με έναν μεγαλοπράκτορα που λειτουργεί μονοκωδικά (συνεργασία μεταξύ πρακτόρων) ή με κάποιον άλλο που λειτουργεί πολυκωδικά (συντονιστής πρακτόρων).

Η αλήθεια είναι ότι πολλά μεγάλα γραφεία δίνουν και τις 2 επιλογές στο συνεργάτη προκειμένου να τον κρατήσουν στο σχήμα τους. Του δίνουν την επιλογή να διαλέξει!

Ποιες είναι όμως οι βασικές διαφορές μεταξύ τους; Γιατί ένας διαμεσολαβητής να συμμετέχει σε ένα πολυκωδικό σχήμα αντί σε ένα μονοκωδικό; Με μια πρώτη, πρόχειρη ματιά, κάποιος θα έλεγε ότι λειτουργώντας πολυκωδικά ο Ασφαλιστής δεν χάνει την επικοινωνία του με την ασφαλιστική εταιρεία. Κρατάει τις συμβάσεις του και παραμένει αφεντικό του εαυτού του. Κάνει κουμάντο στο μαγαζί του! Είναι όμως αυτή η ουσία; Σημασία έχει να είναι ένας διαμεσολαβητής αφεντικό του εαυτού του ή να είναι βιώσιμος και παραγωγικός;

Έπειτα από επικοινωνία που είχαμε τόσο με πράκτορες μεγάλων σχημάτων, όσο και με διαμεσολαβητές που εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας αλλά και τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες μπορέσαμε και χαρτογραφήσαμε τις δύο επιλογές του Ασφαλιστή προκειμένου να σας τις παρουσιάσουμε.

Μονοκωδική συνεργασία

Στη μονοκωδική συνεργασία (συνεργασία που 2 ή περισσότεροι πράκτορες συνεργάζονται μεταξύ τους) η ασφαλιστική εταιρεία βλέπει έναν κωδικό. Αυτός ο κωδικός της αποδίδει ασφάλιστρα και αναλαμβάνει επίσης μεγάλο κομμάτι διαχείρισης αποζημιώσεων. Πίσω από αυτό τον κωδικό βρίσκεται ένα μεγάλο γραφείο με υποδομές, μηχανογραφικά συστήματα και προσωπικό που στην ουσία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις εργασίες για λογαριασμό της ασφαλιστικής. Μιας μορφής outsourcing που για την ασφαλιστική εταιρεία μεταφράζεται σε λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Ο “μεγαλοπράκτορας” έχει υπογράψει συμβάσεις με πολλούς πράκτορες και έχει την ευθύνη να λύσει όλες τις απορίες τους και τα προβλήματά τους. Λειτουργεί ως μάνατζερ νοικοκυρεύοντας για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας συμβάσεις, αποζημιώσεις, χαρτοφυλάκια και παραγωγές. Παράλληλα παρέχει μηχανογραφικό σύστημα στους συνεργάτες του για να κάνουν πολυτιμολόγηση, τμήματα εξυπηρέτησης ανάλογα τον κλάδο και διαχείριση ζημιών σε περίπτωση που προκύψουν. Στην ουσία οι πράκτορες που λειτουργούν με μονοκωδικό σύστημα παύουν να απευθύνονται direct στην ασφαλιστική εταιρεία με αντάλλαγμα μηχανογραφικά συστήματα, υψηλότερες προμήθειες και διαχείριση ζημιών που από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν καθώς κοστίζουν και καθιστούν μη βιώσιμα τα γραφεία τους.

Πολυκωδική συνεργασία

Η πολυκωδική συνεργασία δεν “ταιριάζει” σε όλους τους διαμεσολαβητές. Απευθύνεται κυρίως σε εκείνους που έχουν μια υψηλή παραγωγή ικανή να τους καλύψει όλα τα έξοδα γραφείου αλλά και μηχανογραφικών συστημάτων. Στην πολυκωδική συνεργασία ο πράκτορας διατηρεί την direct σύμβαση που έχει με την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό που αλλάζει είναι το ύψος της προμήθειας που λαμβάνει καθώς συμμετέχοντας στο συντονιστικό σχήμα κάποιου μεγαλοπράκτορα (συντονιστής πρακτόρων) οι ασφαλιστικές εταιρείες λόγω του όγκου ασφαλίστρων που έχουν με το συγκεκριμένο μεγαλοσυνεργάτη είναι σε θέση να δώσουν και καλύτερες προμήθειες. Με αυτό τον τρόπο ο διαμεσολαβητής συντηρεί τις σχέσεις που έχει με τις ασφαλιστικές εταιρείες ανήκοντας όμως τεχνικά σε ένα μεγαλύτερο σχήμα. Τι δεν έχει; Δωρεάν μηχανογραφικό σύστημα/ portal για να κάνει πολυτιμολογήσεις και να κρατάει up to date το γραφείο του όπως επίσης εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τον μεγαλοπράκτορα σε θέματα αποζημιώσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο διαμεσολαβητής διατηρεί την ανεξαρτησία του αλλά πρέπει μόνος του να υποστηρίξει τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου του όπως και τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων του κάτι που στις χαμηλές παραγωγές και με το βάρος της φορολογίας και των υποχρεώσεων που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθίσταται δύσκολο έως και ακατόρθωτο.

Γενικές πληροφορίες

Κάποιες Ασφαλιστικές εταιρείες λένε όχι στα πολυκωδικά σχήματα γνωστά και ως “δέντρα” ενώ κάποιες άλλες επιζητούν συνεργασίες μονοκωδικού χαρακτήρα για να μεταφέρουν το κόστος διαχείρισης των διαμεσολαβητών σε τρίτο συνεργάτη όπως και για να έχουν μια πιο ελεγχόμενη διατηρησιμότητα στο χαρτοφυλάκιό τους. Πολλοί μεγαλοπράκτορες που δουλεύουν και τις 2 μορφές συνεργασίας και που έχουν συμβάσεις με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες περιορίζουν τις ΕΠΥ στο πολυκωδικό σχήμα τους κρατώντας στο portal μόνο της εγκατεστημένες εν Ελλάδι ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης στα μονοκωδικά σχήματα ο μεγαλοπράκτορας φέρει την ευθύνη να αποδώσει στην ασφαλιστική εταιρεία τα ασφάλιστρα από τα συμβόλαια που πωλούνται και όχι ο κάθε συνεργάτης ξεχωριστά όπως συμβαίνει στο πολυκωδικό σχήμα.

του Νίκου Μωράκη
πηγή: insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!