Το Deal της χρονιάς από την Πανγαία

Σύμβαση με την Τράπεζα Κύπρου για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα υπέγραψε η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ για την απόκτηση της CYREIT.

Η πράξη εκτιμώμενης αξίας 149 εκατ. αφορά:

1) Την αγορά του 100% των «διαχειριστικών» μετοχών (management shares) και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών (investment shares) της CYREIT Variable Investment Company PLC με έδρα την Κύπρο, και

2) Την αγορά δύο όμορων εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα, εκ των οποίων το ένα είναι συνολικής επιφάνειας 6.900. τ.μ. περίπου και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού & Λαγουμιτζή και το δεύτερο είναι συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ. περίπου και βρίσκεται επί των οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή.

Το συνολικό τίμημα για τη Συναλλαγή θα προσδιοριστεί την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών του CYREIT λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική θέση της CYREIT την εν λόγω ημερομηνία και εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των €149 εκατ.

Ποσό €1 εκατ. εκ του τιμήματος θα προκαταβληθεί από την Εταιρεία εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της ως άνω σύμβασης, εκτιμώμενο ποσό €145,7 εκατ. θα καταβληθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το υπόλοιπο ύψους €2,3 εκατ. θα καταβληθεί σταδιακά με την ολοκλήρωση προαπαιτούμενων ενεργειών αναφορικά με τα ακίνητα της CYREIT.

Η CYREIT που συστάθηκε στις 18 Μαΐου του 2018 είναι το επενδυτικό όχημα που δημιούργησε η Τράπεζα Κύπρου ως Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) στον οποίο έχει εισφέρει 21 ακίνητα σταθερού εισοδήματος επενδυτικής βαθμίδας Core/Core+ (αποδόσεις 8-10%) και με συνολική μικτή επιφάνεια που ξεπερνά τα 120.000 τ.μ., με σκοπό να εξεύρει επενδυτές που θα επένδυαν στο συγκεκριμένα όχημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και μερικά πολύ γνωστά κτήρια που πέρασαν στην ιδιοκτησία της τράπεζας μέσα από διαδικασία αναδιάρθρωσης δανεισμού και ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία

Το χαρτοφυλάκιο των 21 κτηρίων περιλαμβάνει και τα εξής:

Το κτίριο που στεγάζει το Leroy Merlin – DIΥ, το ξενοδοχείο Althea Hotel στον Πρωταρά, το Shacolas Tower στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ενοικιάζεται στην H&M όπως και το Debenhams Apollon. Επίσης, το κτίριο D. Nicolaou Zakaki αλλά και η πρώην υπεραγορά Ορφανίδης στο Ζακάκι, η οποία σήμερα στεγάζει το προσωρινό καζίνο. Επίσης, το κτίριο στη Λευκωσία στο οποίο στεγάζεται το υπουργείο Παιδείας.

Το Fund επικεντρώνει την δραστηριότητα του αποκλειστικά στην Κύπρο και το μέγεθος του αγγίζει τα 188 εκατ ευρώ.

Η CYREIT εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και οι επενδυτικές μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Επενδυτικών Σχεδίων).

ered.gr