Ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων ξενοδοχείων

Την "ακτινογραφία" της πορείας την τελευταία διετία των 610 μεγαλύτερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά δείχνει πανελλαδική καταγραφή του εκδοτικού οργανισμού New Times.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2016, από τις επιχειρήσεις του δείγματος, οι 399 εμφάνισαν κέρδη, ενώ 211 παρουσίασαν ζημιές. Οι κερδοφόρες εταιρείες, όπως αναφέρεται στην έρευνα, αύξησαν τον τζίρο τους κατά 5,5% φθάνοντας τα 1,55 δισ. ευρώ.

Επίσης αύξησαν τα κέρδη τους κατά 51,1% για να προσεγγίσουν τα 252 εκατ. ευρώ, κατά 2% τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους (σε 3,2 δισ. ευρώ), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν από 83,8 εκατ. ευρώ το 2015 σε 125 εκατ. ευρώ το 2016.

Αντιθέτως, οι 209 ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος διατήρησαν σχεδόν σταθερό τον τζίρο τους, ενώ αύξησαν τις συνολικές ζημιές τους κατά 33%. Οι ίδιες επιχειρήσεις μείωσαν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 6,7% στα 1,22 δισ. ευρώ και αύξησαν τις υποχρεώσεις τους κατά 2,1% στα 2,7 δισ. ευρώ.

"Πρακτικά λοιπόν ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στις κερδοφόρες και στις ζημιογόνες επιχειρήσεις του κλάδου επιτείνοντας την ανάγκη λήψης ριζικών αποφάσεων για τις δεύτερες" αναφέρεται στα συμπεράσματα.

Αντιστοίχως το 2017 (με βάση τους ως τις 16/11/2018 δημοσιευμένους ισολογισμούς) 200 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αύξησαν τα κέρδη τους κατά 51,6%. Η βελτίωση της κερδοφορίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά και των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων την προηγούμενη χρονιά, όπως εξηγεί η μελέτη, έχει να κάνει με τους εξής παράγοντες: ενώ το 2010 υπήρξαν 140,2 εκατ. διανυκτερεύσεις, το 2016 αυτές αυξήθηκαν στα 190,4 εκατ. και το 2017 σε 209,8 εκατ., τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν από 9,6 δισ. ευρώ το 2010 σε 13,2 δισ. το 2016 και σε 14,6 δισ. ευρώ το 2017. Επιπλέον, η διάρκεια παραμονής παρέμεινε σταθερή στις 7,7 ημέρες.

Η έρευνα επισημαίνει και τις προβλέψεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις οποίες οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για την περίοδο μέχρι το 2021 είναι ευνοϊκές και η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει 35 εκατ. επισκέπτες και να πλησιάσει τα 20 δισ. ευρώ έσοδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις ύψους 5-7 δισ. ευρώ τη συγκεκριμένη περίοδο για την κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων, καθώς και για την ανακαίνιση - αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών, ώστε να είναι σε θέση ο κλάδος να προσελκύσει επισκέπτες υψηλής καταναλωτικής δυνατότητας και να αυξήσει τα έσοδα ανά επισκέπτη.

της Βασιλικής Κουρλιμπίνη
capital.gr