ΕΥ: Η μετάβαση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα του μέλλοντος

Για το μέλλον της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, μίλησε ο κ. Θάνος Μαύρος, Εταίρος του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Λειτουργιών, κατά την ομιλία του στο 12ο Συνέδριο & Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics στη Λευκωσία της Κύπρου, το οποίο διοργάνωσε η ΕΥ Κύπρου, σε συνεργασία με την ΙΜΗ.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μαύρος, ο οποίος είχε την προεδρία του συνεδρίου για ακόμα μία χρονιά, δήλωσε ότι «σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο, οι επιχειρήσεις θα κινούνται από μια γραμμική αλυσίδα εφοδιασμού και δικά τους (on premises) συστήματα πληροφορικής, σε ευρύτερα οικοσυστήματα Εφοδιαστικών Αλυσίδων, με πολλαπλούς πόλους και διασυνδέσεις, υποστηριζόμενα από cloud-based πλατφόρμες και εφαρμογές». Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαύρος μοιράστηκε τις ακόλουθες βασικές αρχές με όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με την Εφοδιαστική Αλυσίδα του μέλλοντος:

► Μεταβαίνουμε από γραμμικές αλυσίδες εφοδιασμού, σε οικοσυστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας πάνω σε cloud-based πλατφόρμες.

► Μεταβαίνουμε από περιβάλλον ανταγωνισμού σε περιβάλλον συνεργασίας και συν-δημιουργίας.

► Η αλυσίδα εφοδιασμού ως υπηρεσία είναι αυτό που απαιτείται τώρα.

► Οι αλυσίδες εφοδιασμού επεκτείνονται, φθάνοντας στους χώρους κατανάλωσης των πελατών.

Κάθε οργανισμός, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί – και πρέπει – να προσαρμόσει την εφοδιαστική του αλυσίδα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, έξυπνων λύσεων και διαδικασιών ψηφιακής διαχείρισης, ώστε να υποστηρίξει την ανάπτυξή του και να αυξήσει την κερδοφορία του.

Καταλήγοντας, ο κ. Μαύρος τόνισε: «Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, αποτελούν το ‘κλειδί’ για το μέλλον του κλάδου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν, ενσωματώνοντας την τεχνολογία και εξελίσσοντας την εφοδιαστική τους αλυσίδα, προκειμένου να πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη».

Supply Chain Smart Maps

Tην ολοκληρωμένη διαγνωστική λύση της ΕΥ για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, το Supply Chain Smart Maps (SCSM), παρουσίασε ο Παναγιώτης Γκαντήραγας, Manager Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Λειτουργιών στην ΕΥ Ελλάδος. Η λύση της ΕΥ, επιτρέπει στις εταιρείες να εντοπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις αδυναμίες στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες βελτίωσης, και να αναπτύξουν ένα δομημένο πλάνο ενεργειών για την επίτευξη των στόχων τους. «Μέσα από ένα δομημένο πλαίσιο αναλύσεων και δεικτών, που καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και ποιοτικές αναλύσεις, καθώς, επίσης, και με συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), το νέο διαγνωστικό εργαλείο της ΕΥ βοηθάει τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους από άκρη σε άκρη, να προσδιορίσουν τις προκλήσεις τους, αλλά και να αναπτύξουν ένα ισχυρό πλάνο ενεργειών για την αντιμετώπισή τους», τόνισε ο κ. Γκαντήραγας.

euro2day.gr