Μηχανικοί: Ποια τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ειδικότητα με το νέο ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 με το οποίο ρυθμίζεται το επάγγελμα του μηχανικού και καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε ειδικότητα όπως:
- του Πολιτικού Μηχανικού
- του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
- του Μηχανολόγου Μηχανικού
- του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού
- του Χημικού Μηχανικού
- του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού
- του Ναυπηγού Μηχανικού
- του Ηλεκτρονικού Μηχανικού
- του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
- του Μηχανικού Περιβάλλοντος
- του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
- του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα δικαιώματα ανά ειδικότητα: