Εργαστήριο Πράσινης Οικονομίας στο Ρέθυμνο

Με επίκεντρο την πράσινη οικονομία στα νησιά, ως ένας μοχλός ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά νησιά, η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργάνωσε σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Σαρδηνίας, Κορσικής και Βαλεαρίδων, θεματικό εργαστήριο στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. 

Οι εντυπώσεις για το εργαστήρι της Περιφέρειας κερδήθηκαν, σύμφωνα με ενημέρωση από τα στελέχη της Περιφέρειας που συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, δεδομένης και της έμφασης που δόθηκε στη θεματολογία και αφορούσε τομείς όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, τον βιώσιμο τουρισμό. Το εργαστήριο για την πράσινη οικονομία είχε στόχο να αναδείξει επίσης και να ενισχύσει το διάλογο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας, αλλά και να ωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των νησιών στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου για την από κοινού υλοποίηση νέων έργων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή. 

Στο εργαστήριο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 60 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι Περιφερειών, Διαχειριστικών Αρχών, Ερευνητικών/Ακαδημαϊκών κέντρων, δικτύων, ΜΚΟ, και λοιπών φορέων, λειτούργησε πάνελ συζήτησης με εκπροσώπους από τα νησιά, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις των Περιφερειών, αναπτύχθηκε ένας δυναμικός διάλογος με τους συμμετέχοντες και το ακροατήριο, ενώ οργανώθηκε και ειδική θεματική ενότητα posters, όπου προβλήθηκαν σημαντικά έργα που υλοποιούν οι Περιφέρειες στο πλαίσιο Ευρωπαίκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων (Interreg, H2020, LIFE κ.ά.). 

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, η διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού καθώς και συντονίστρια ευρωπαϊκών έργων, Ε. Χατζηγιάννη, παρουσίασε τις δράσεις τις Περιφέρειας Κρήτης μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη, και ειδικότερα μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων SCREEN για την Κυκλική Οικονομία, BLUEISLANDS για την αντιμετώπιση της αύξησης των απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές, και SOCLIMPACT για την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στη Γαλάζια Οικονομία. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναμικό ρόλο της Κρήτης ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών νησιών για την κυκλική οικονομία σε σχέση και με τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας με τις άλλες Περιφέρειες για τη χρηματοδότηση νέων ευρωπαϊκών έργων. 

Επίσης, με αφορμή την παρουσία των στελεχών της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες διοργανώθηκε σημαντική συνάντηση εργασίας για την Κυκλική Οικονομία στα νησιά της Μεσογείου, σύμφωνα με την κα Χατζηγιάννη, ώστε να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της Κρήτης στις μελλοντικές προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των μεσογειακών νησιών. Η συνάντηση συντονίστηκε από τον Γ. Κρεμλή, επίτιμο διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ με θέματα συζήτησης, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση των σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται από την τρέχουσα και επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, τόσο σε σχέση με τα Περιφερειακά Προγράμματα καθώς και με τα Ανταγωνιστικά Χρηματοδοτικά Πλαίσια, η προώθηση νέων εφαρμογών κυκλικής οικονομίας στις τοπικές επιχειρήσεις και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν για νέες θέσεις εργασίας, αλλά και την αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών για τις Νησιωτικές Περιφέρειες μέσα από Στρατηγικές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, όπως η Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά και η συνεργασία των Περιφερειών για νέες προτάσεις και έργα. 

Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δόθηκε σε επόμενες ενέργειες και στο ρόλο της Κρήτης ως κέντρο δράσεων στη Μεσόγειο, κατόπιν της Διακήρυξης της Κρήτης για την Κυκλική Οικονομία και Νησιωτικότητα (στο πλαίσιο Συνεδρίου που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης το 2016 στο Ηράκλειο), της Διακήρυξης της Μάλτας (Μάρτιος 2017), αλλά και όπως αναδείχθηκε και από τα συμπεράσματα του συνεδρίου CiRCLE2018 τον Σεπτέμβριο στα Χανιά, υπό την αιγίδα της ΕΕ.

newmoney.gr