Ενθαρρυντικά μηνύματα στο λιανεμπόριο το β' τρίμηνο

Ενθαρρυντικά μηνύματα, αλλά και επίμονα «αγκάθια» συνθέτουν τη μικτή εικόνα για το λιανεμπόριο το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ειδικά τον Ιούνιο είχαμε αύξηση του εποχικά διορθωμένου τζίρου και μείωση του ποσοστού ανεργίας, αλλά αρνητικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών εμφάνισε κατά τον πρώτο φετινό θερινό μήνα αναπάντεχη επιδείνωση, λόγω κυρίως της διόγκωσης των εισαγωγών αλλά και της ισχνής αύξησης των εξαγωγών.

Ωστόσο ενθαρρυντική χαρακτηρίζεται η περαιτέρω αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας τον Μάιο του 2018, το οποίο μετά από αρκετά χρόνια υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 20%, ενώ και η ανεργία των νέων 15- 24 ετών κατέγραψε επίσης φθίνουσα πορεία. Προβληματισμό προκαλεί η υπερίσχυση των απολύσεων/αποχωρήσεων έναντι των νέων προσλήψεων μισθωτής απασχόλησης, βάσει των στοιχείων του συστήματος "Εργάνη", καθώς η συγκεκριμένη επίδοση σημειώθηκε στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου (Ιούλιος 2018) και αφού είχαν προηγηθεί πέντε συναπτοί μήνες θετικών αποτελεσμάτων.

Αρνητική εξέλιξη, σημειώνει το ΙΝΕΜΥ, είναι και ο αργός, αλλά σταθερός ρυθμός επικράτησης των ελαστικών μορφών επικράτησης έναντι των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, τάση η οποία εντάθηκε την περίοδο του διμήνου Ιουνίου - Ιουλίου.

Όσο για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή/ επιπέδου τιμών (ΔΚΕ), εξαιρουμένου του τομέα των καυσίμων, ήταν βελτιωμένος σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2018. Η ετήσια θετική μεταβολή του Ιουνίου 2018 κινήθηκε μάλιστα σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Supermarkets και Έπιπλα - Ηλ. Είδη & Οικ. Εξοπλισμός οι κυριότερες συνιστώσες της ετήσιας ανοδικής πορείας του τζίρου στο Λιανικό για το μήνα Ιούνιο 2018

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων στον κλάδο του Εμπορίου και στην ελληνική οικονομία, συνοψίζονται ως εξής:

• Ετήσια αύξηση/μηνιαία στασιμότητα του εποχικά διορθωμένου τζίρου, εκτός καυσίμων, στο Λιανικό Εμπόριο.
• Μηνιαία/Ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας.
• Αρνητικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Σύστημα «Εργάνη»).
• Μηνιαία /Ετήσια αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών.
• Μηνιαία/Ετήσια μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών.
• Μηνιαία μείωση/Ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή/επιπέδου τιμών.

Βελτιωμένος σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2018, εμφανίζεται ο εποχικά διορθωμένος ΔΚΕ - χωρίς καύσιμα - στο Λιανικό Εμπόριο το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ η ετήσια θετική μεταβολή του Ιουνίου 2018 κινήθηκε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Μάλιστα, στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2018 η τόνωση των πωλήσεων λιανικής συνοδεύτηκε από την ακόμη μεγαλύτερη άνοδο του όγκου των πωλήσεων, σηματοδοτώντας την υποχώρηση του επιπέδου τιμών στα καταστήματα λιανικής. 

Αντιθέτως και παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στη διάρκεια του προηγούμενου Μαΐου, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών εμφάνισε κατά τον πρώτο φετινό θερινό μήνα αναπάντεχη επιδείνωση, λόγω κυρίως της διόγκωσης των εισαγωγών αλλά και της ισχνής αύξησης των εξαγωγών. Ενθαρρυντική χαρακτηρίζεται η περαιτέρω αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας τον Μάιο του 2018, το οποίο μετά από αρκετά χρόνια υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 20%, ενώ και η ανεργία των νέων 15-24 ετών κατέγραψε επίσης φθίνουσα πορεία. Αρνητική εξέλιξη και προβληματισμό προκαλεί η υπερίσχυση των απολύσεων/αποχωρήσεων έναντι των νέων προσλήψεων μισθωτής απασχόλησης, βάσει των στοιχείων του συστήματος "Εργάνη", καθώς η συγκεκριμένη επίδοση σημειώθηκε στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου (Ιούλιος 2018) και αφού είχαν προηγηθεί πέντε συναπτοί μήνες θετικών αποτελεσμάτων. 

Περαιτέρω, δυσοίωνα είναι τα μηνύματα που προκύπτουν από τον αργό αλλά σταθερό ρυθμό επικράτησης των ελαστικών μορφών επικράτησης έναντι των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, τάση η οποία εντάθηκε την περίοδο του διμήνου Ιουνίου - Ιουλίου. Τέλος, όσον αφορά στις καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών, η για έκτο διαδοχικό μήνα βελτίωσή τους συνιστά δείγμα σταθεροποίησης των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς και σταδιακής αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.

businessnews.gr