Ο Νίκος Μπελαβίλας επικεφαλής της "Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ"

Ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» Η εταιρεία η οποία συστάθηκε τον περασμένο Μαίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο και έχει βασικό στόχο τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων για την επιτάχυνση μεγάλων παρεμβάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
  • Νικόλαο Μπελαβίλα του Γεωργίου, αναπλ. Καθηγητή, Διευθυντή Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο.
  • Σταυρούλα Αγρίου του Νικολάου, εκπρόσωπο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος.
  • Αμαλία Ανδρουλιδάκη του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, εκπρόσωπο του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως μέλος.
  • Γεώργιο Πλατσάκη του Στυλιανού, Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως μέλος.
  • Ερμίνα Κυπριανίδου του Πολύκαρπου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, ως μέλος.
  • Γεώργιο Δενδραμή του Γρηγορίου, πρόεδρο Δ.Σ. – Διοικητή του Νοσοκομείου «ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ως μέλος.
  • Ο Δήμος Αθηναίων αρνήθηκε να στείλει εκπρόσωπο

Οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων αλλά αλλά και σε συνεργασία με ιδιώτες, ενώ τα έργα θα υλοποιούνται με προγραμματικές συμβάσεις με τους αρμόδιους φορείς, όπως ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ισόχρονο διάστημα.


ered.gr