Το ΕΒΕΠ ανακηρύχθηκε συνδεδεμένο μέλος της EuroCommerce

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο της EuroCommerce κατά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Ιουνίου, στη Στοκχόλμη, να εξετάσει το αίτημα ένταξης του ΕΒΕΠ σε αυτήν, το οποίο και έτυχε της αποδοχής της, ανακηρύσσοντάς το ΕΒΕΠ συνδεδεμένο μέλος της.

Σημειώνεται ότι η EΣΕΕ, ως εθνικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, υποστήριξε το εν λόγω αίτημα του επιμελητηρίου.

Η EuroCommerce αντιπροσωπεύει εθνικές ομοσπονδίες, επιμελητήρια και εταιρείες στον τομέα λιανικής, χονδρικής και διεθνούς Εμπορίου, σε 31 ευρωπαϊκές χώρες και ο κύριος ρόλος της είναι:

- Η σύνδεση όλων των τομέων του εμπορίου (χονδρικό, λιανικό, διεθνές).
- Η επικοινωνία σχετικά με τον ρόλο του εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία.
- Η εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ε.Ε. υπέρ του ευρωπαϊκού εμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κορκίδης, δήλωσε: «…Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ένα από τα παλαιότερα επιμελητήρια της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1905. Αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες που ενισχύουν την ικανότητα των μελών του να ευημερούν και να αναπτύσσονται, στην περιοχή του Πειραιά, ενός από τους μεγαλύτερους λιμένες της Ευρώπης.

Το ΕΒΕΠ αντιπροσωπεύει περίπου 15.000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών - εξαγωγών, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, το διαμετακομιστικό εμπόριο και τον εφοδιασμό της ναυτιλίας, καθώς και αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Προκειμένου να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, ο τομέας του εμπορίου, το ΕΒΕΠ συμμετέχει στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής για να δημιουργήσει ένα ελεύθερο, ευέλικτο, ανταγωνιστικό και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, της οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, πιστεύω ότι η επιτυχία του ΕΒΕΠ να ενταχθεί στη δύναμη της EuroCommerce είναι ενδεικτικό της δυναμικής των επιχειρήσεων-μελών μας και αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης να αναδείξει τον Πειραιά σε κέντρο του διεθνούς εμπορίου.…».

newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα