ΕΛΠΕ: Ισχυρή κερδοφορία με EBITDA 700-750 εκατ. ευρώ το 2018

Ισχυρή κερδοφορία με EBITDA 700-750 εκατ. ευρώ το 2018 βλέπει για τα Ελληνικά Πετρέλαια η διοίκηση, ενώ ανήγγειλε τη λήψη, εντός της χρονιάς, στρατηγικών αποφάσεων ως προς τον ενεργειακό μετασχηματισμό του ομίλου λόγω των αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Ευστάθιο Τσοτσορό και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η τελευταία μάλιστα ενέκρινε μέρισμα ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με τη διανομή του να γίνεται στις 9 Ιουλίου και η αποκοπή του στις 2 του ίδιου μήνα.

Αναφορικά με την αποκρατικοποίηση, η διοίκηση της εταιρίας έκανε γνωστό ότι «εντός του Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί.

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η διοίκηση παρουσίασε τους στόχους και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας, με τον κ. Τσοτσορό να δίνει έμφαση στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018-2022.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και CEO της ΕΛΠΕ, με το μεσόχρονο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, με μέσο EBITDA που θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των εξωγενών παραγόντων και τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη διαμόρφωση των επιλογών των μετόχων και τη λήψη των αποφάσεων για τη δομή του Ομίλου στο νέο ενεργειακό τοπίο μετάβασης στην οικονομία χαμηλού άνθρακα.

«Ο ενεργειακός μετασχηματισμός και τα νέα προϊόντα, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες προκλήσεις της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, καθιστούν ολοένα και πιο σημαντικό να κατανοήσουμε τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, ώστε έγκαιρα να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος του Ομίλου μας», επεσήμανε ο κ. Τσοτσορός, προσθέτοντας ότι καθοριστικής σημασίας ζήτημα για την αποτελεσματική ενεργό παρουσία του Ομίλου είναι να γνωρίζει τι θέλει η κοινωνία και να διασφαλίζει ότι οι πολίτες κατανοούν τη στρατηγική και τον σχεδιασμό του Ομίλου.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης υπογράμμισε ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέγραψε το 2017 ισχυροποίηση ισολογισμού, απομόχλευση, καθώς και σημαντική μείωση του συνολικού δανεισμού, ο οποίος την τελευταία διετία υποχώρησε κατά €600 εκατ. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος προχώρησε σε έκδοση επιπλέον ομολογιών υφιστάμενου ευρωομολόγου λήξης Οκτωβρίου 2021, ύψους €79 εκατ. με απόδοση 3,33% και σε αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, ενώ εμφάνισε βελτίωση κεφαλαίου κίνησης. Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι και η αύξηση στη διανομή μερισμάτων.

Μιλώντας για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και στις μελλοντικές προκλήσεις για τον κλάδο Διύλισης, ο κ. Σιάμισιης επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη των 28, σύμφωνα με τα οποία μέχρι το 2050 αναμένεται μείωση κατά περίπου 25% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης και κατά 25-30% στα πετρελαιοειδή, ωστόσο στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας η ποσοστιαία συμμετοχή των προϊόντων πετρελαίου αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στα σημερινά επίπεδα.

Αναφορικά με τα καύσιμα κίνησης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων μέχρι το 2020 θα επιφέρει, όπως τόνισε, πολλαπλάσια μείωση της ζήτησης πετρελαιοειδών, σε σχέση με εκείνη που θα προκύψει από την αύξηση του στόλου Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων. Παράλληλα, ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι η εφαρμογή από το 2020 του νέου κανονισμού ΙΜΟ για ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο θα έχει θετικές επιπτώσεις για διυλιστήρια όπως του Ομίλου, καθώς η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων ξεπερνά το 50%, ένα ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στον ευρωπαϊκό κλάδο ενώ αντίστοιχα η παραγωγή μαζούτ υψηλού θείου είναι στο 12%.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Μετόχους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός ανακοίνωσε πως η Διοίκηση και τα στελέχη παρακολουθούν συστηματικά, μελετούν και αναλύουν διεξοδικά τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση νέας εποχής και εντός του 2018 θα καταθέσουν συγκροτημένη πρόταση προς τους μετόχους, με τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και το ρόλο του Ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή των οικονομιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.Πηγή: euro2day.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα