Ποιοι κλάδοι αναμένεται να κάνουν τις περισσότερες προσλήψεις στην Ελλάδα

Το 24% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα της ManPower.


Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το τρίτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την Έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της ManpowerGroup, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη ManpowerGroup Ελλάδας. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +15%. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2018, προβλέπονται αυξήσεις του εργατικού δυναμικού και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με τους εργοδότες του τομέα Γεωργίας να καταγράφουν τις ισχυρότερες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξης του +23%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφέρουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +19%, ενώ στους τομείς του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) αναφέρονται Προοπτικές της τάξης του +18%. Σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται σε δύο τομείς, με Προοπτικές της τάξης του +14% – στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Τουρισμού. Στο μεταξύ, οι πιο αδύναμες Προοπτικές, της τάξης του +6%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα των Κατασκευών.

Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι Προοπτικές αποδυναμώνονται σε τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των Κατασκευών, όπου οι εργοδότες αναφέρουν μείωση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων. Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Σημαντικές βελτιώσεις, της τάξης των 13 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα του Τουρισμού εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και για τον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και τον τομέα της Γεωργίας, με τις Προοπτικές να βελτιώνονται κατά 8 και 5 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες του τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική μείωση, της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Οι εργοδότες αναμένουν αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρουν στιβαρά σχέδια προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26%. Παράλληλα, σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων προβλέπεται από τους εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις, με Προοπτικές της τάξης του +15%, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε +12% και +11% για τις Μικρού και Πολύ Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018, οι Προοπτικές εμφανίζονται μειωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι Προοπτικές για τις επιχειρήσεις Μεσαίου μεγέθους παραμένουν σχετικά σταθερές, ενώ οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν μέτρια βελτίωση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων, και οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Μικρών και Μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι Προοπτικές στην κατηγορία των Μεσαίων επιχειρήσεων παραμένουν σχετικά σταθερές.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Περίπου 60.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το γ’ τρίμηνο του 2018. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2018, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο υποδεικνύουν ότι, παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό κλίμα, η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών παραμένει γενικά ανθεκτική σε όλο τον πλανήτη. Ο αριθμός απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί λιγότερο ή περισσότερο σε όλες τις χώρες και επικράτειες, με εξαίρεση την Ιταλία, όπου οι Προοπτικές εμφανίζονται αρνητικές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο. Η πλειοψηφία των εργοδοτών που ερωτήθηκαν αναφέρει ότι θα διατηρήσει ή θα αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί, και μόλις ένα μικρό ποσοστό προτίθεται να μειώσει τον αριθμό απασχολουμένων του. Παραδείγματα αξιοσημείωτης αισιοδοξίας είναι η Φινλανδία, όπου οι Προοπτικές είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας στη χώρα αυτή, πριν από έξι χρόνια, και η Κίνα, όπου οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων των τελευταίων τριών ετών. Αντίθετα, η πρόβλεψη για τον Παναμά είναι η πιο αδύναμη που έχει καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας το 2010, ενώ η πρόβλεψη για τη Νέα Ζηλανδία είναι η λιγότερο αισιόδοξη που έχει καταγραφεί από το 2009.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου, οι προβλέψεις βελτιώνονται σε 19 χώρες και επικράτειες, μειώνονται σε 18 και διατηρούνται αμετάβλητες σε επτά. Ωστόσο, όταν οι προβλέψεις συγκρίνονται με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, διαφαίνεται ένα πιο ευνοϊκό κλίμα, καθώς οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε 24 χώρες, μειώνονται σε μόλις 12 και διατηρούνται αμετάβλητες σε επτά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων Γ’ Τριμήνου καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Κροατία, την Ταϊβάν, την Ουγγαρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πιο αδύναμες προβλέψεις καταγράφονται στην Ιταλία, τον Παναμά και την Ισπανία.

Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (περιφέρεια ΕΜΕΑ), αναμένεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 25 από τις 26 χώρες. Οι εργοδότες στην Κροατία αναφέρουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων τρίτου τριμήνου στην περιφέρεια, και μοιράζονται με την Ιαπωνία τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων παγκοσμίως. Οι εργοδότες στην Ιταλία καταγράφουν τις πιο αποδυναμωμένες προοπτικές της περιφέρειας, καθώς και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τις μόνες αρνητικές προθέσεις προσλήψεων στις 44 χώρες και επικράτειες που συμμετέχουν στην έρευνα.

Ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ωκεανίας. Οι εργοδότες σε Ιαπωνία και Ταϊβάν αναφέρουν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις της περιφέρειας, ενώ οι πιο αδύναμες προβλέψεις της περιφέρειας καταγράφονται σε Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.

Θετικές Προοπτικές αναφέρονται και στις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα. Για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων στην αμερικανική ήπειρο, ενώ οι ευκαιρίες για τα άτομα που αναζητούν εργασία αναμένεται να είναι πιο αδύναμες στον Παναμά και τη Βραζιλία.

InfoGraphic_Q3_2018_GR_A3-1

fortunegreece.com

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα