Η βιομηχανική ευκαιρία της Βόρειας Ελλάδας και το καμπανάκι του Α' Τριμήνου

Η μεταποίηση, οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες, παραμένουν για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία, βασική πηγή παραγωγής πλούτου και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Σε επίπεδο περιφέρειας η μεταποίηση παράγει το 37% του ΑΕΠ, πληρώνει πάνω από 610 εκατ. Ευρώ για μισθούς φόρους, τέλη και εισφορές, απασχολεί 70.000 εργαζόμενους, ενώ για κάθε νέα απευθείας θέση εργασίας εκτιμάται ότι δημιουργούνται άλλες τρεις με τέσσερις σε συνεργαζόμενες και συμπληρωματικές επιχειρήσεις.

Αυτά τα στοιχεία, που καλύπτουν σαν συνθήματα ένα τοίχο στο περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στις τελευταίες Διεθνείς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης κάθε Σεπτέμβριο, έγιναν τις τελευταίες ημέρες εξαιρετικά επίκαιρα. Η παρουσίαση του καθηγητή και πρώην υπουργού Νίκου Χριστοδουλάκη για τη «Νέα βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη και το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα» έχει άμεση σχέση με την περίφημη 4η βιομηχανική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως σημείωσε ο κ. Χριστοδουλάκης το μεγαλύτερο από τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στην οικονομία λόγω της κρίσης και της ύφεσης είναι το μεγάλο επενδυτικό κενό, ούτε η διαφορά των επιτοκίων, ούτε η μείωση της κατανάλωσης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πριν από την κρίση η Ελλάδα συσσώρευε επενδύσεις ταχύτερα από την Ευρωζώνη, ενώ μετά την κρίση η συσσώρευση στην ευρωζώνη ανακόπηκε, αλλά άρχισε πάλι να επιταχύνεται. Αντίθετα στην Ελλάδα το κλίμα από-επένδυσης συνεχίζεται χωρίς ακόμη ισχυρές ενδείξεις ολικής επαναφοράς. Όλη αυτή η εικόνα αποτυπώνεται σε δείκτες και αριθμούς, αλλά τα νούμερα αυτά απλώς κωδικοποιούν μια ζοφερή πραγματικότητα.

Η ουσία είναι ότι το επενδυτικό κενό αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα ύφεσης και μεγάλης ανεργίας στη χώρα, είναι η πιο σημαντική απόκλιση μεταξύ Ελλάδας – Ευρωζώνης, ενώ είναι βέβαιον ότι η επαναφορά στην επενδυτική κανονικότητα δεν είναι ουδέτερη, αλλά θα καθορίσει το οικονομικό πρότυπο στις επόμενες δεκαετίες. Ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο που ανέδειξε στην παρουσίαση του ο κ. Χριστοδουλάκης είναι η συμμετρική εικόνα των επενδύσεων και της ανεργίας, καθώς την περίοδο 2008 – 2016 το μερίδιο των καθαρών επενδύσεων μειώθηκε κατά 18% του ΑΕΠ, ενώ το ίδιο διάστημα η ανεργία αυξήθηκε κατά 19% του ΑΕΠ!

Ανάμεσα στα επιχειρήματα για τους λόγους που η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει τη βιομηχανία –κάτι που αφορά άμεσα και έντονα τη Θεσσαλονίκη και τη Β. Ελλάδα είναι τα εξής:

Πρώτον, η μεταποίηση τροφοδοτεί πολλούς άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, τις κατασκευές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε.

Δεύτερον, η μεταποίηση δεν είναι γεωπολιτικά ευαίσθητη, καθώς τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα δεν επηρεάζονται εύκολα από γεωπολιτικές εξελίξεις και τρέχουσες συγκυρίες, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στον τουρισμό, τη διεθνή ζήτηση ακινήτων και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Τρίτον, η βιομηχανία αποτελεί ξανά προτεραιότητα πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που διευκολύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα δεδομένα η Ελλάδα χρειάζεται ταχεία προσαρμογή του βιομηχανικού της μοντέλου, κάτι που απαιτεί εσωτερικό μετασχηματισμό (ανάλυση δεδομένων και νέοι τρόποι παραγωγής με έμφαση στη ρομποτική και τους τρισδιάστατους εκτυπωτές) και εξωτερικό μετασχηματισμό (οργανωμένη χωροθέτηση, απλούστευση αδειοδοτήσεων, μείωση ρύπων, ενεργειακή εξοικονόμηση, κυκλική οικονομία). Άλλωστε σχεδόν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ειδικά προγράμματα για την υποστήριξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, οπότε η Ελλάδα δε χρειάζεται να εφεύρει από την αρχή τον τροχό. Θα ήταν καλό –υποστηρίζει ο πρώην υπουργός- να επανασυσταθεί ανεξάρτητο υπουργείο Βιομηχανίας, στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλες οι αδειοδοτήσεις (λειτουργική, επενδυτική, χωροταξική) και να υπαχθούν σε αυτό κρίσιμοι τομείς, όπως η ψηφιακή πολιτική, η διαστημική τεχνολογία και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται τη στιγμή που στο πρώτο τρίμηνο του 2018 –σύμφωνα με μελέτη της Alpha Bank- η μεταποίηση στην Ελλάδα παρουσιάζει σημάδια κοπώσεως. Εξετάζοντας την πορεία και την προοπτική του τομέα της βιομηχανίας και ειδικά της μεταποιήσεως σε όρους παραγωγής και δείκτη προσδοκιών, καθώς και τη συμβολή της στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και την απασχόληση, η Alpha Bank επισημαίνει ότι το πρώτο τετράμηνο του 2018, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός μεταβολής του γενικού δείκτη της βιομηχανικής παραγωγής, παρουσίασε στασιμότητα, σε ετήσια βάση, ενώ στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2017 ο εν λόγω δείκτης είχε σημειώσει μεγάλη ετήσια αύξηση, της τάξεως του 7,1%.

Πηγή: voria.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα