Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, με τις οποίες οι καταναλωτές πληρώνουν το κόστος της μη ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε χθες στην Βουλή προβλέπεται ότι για τα έτη 2019 και 2020 θα επιδοτήσει τις ΥΚΩ με 127 εκατ. ευρώ, από τα οποία 59 εκατ. ευρώ θα δοθούν την επόμενη χρονιά και τα υπόλοιπα το 2020. Πέρσι, ο κρατικός προϋπολογισμός κατέβαλε το ποσό των 476.000.000 ευρώ στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για την κάλυψη μέρους του κόστους για τα έτη 2012 έως 2018, δίνοντας μεγάλη ανάσα στην ΔΕΗ.

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση μέρους του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβεί τα προβλεπόμενα υπέρ αυτού του σκοπού ποσά για τα έτη 2019 έως 2020» αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, το ΥΠΕΝ θεσπίζει ποσοστιαία μείωση 50% και 70% για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα για τη χρέωση προμηθευτή πλέον της μείωσης του 35% που ισχύει ήδη από την 1η Απριλίου 2018. Όπως αναφέρεται, οι μειώσεις αυτές, καθίστανται εφικτές λόγω του ισοσκελισμού του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) που επιτεύχθηκε πέρσι και του πλεονάσματος που προβλέπεται να εμφανίσει ο λογαριασμός αυτός κατά τα επόμενα έτη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την οικονομική βιωσιμότητά του.

Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός επιστροφής επιπλέον πλεονασμάτων που τυχόν θα εμφανίσει ο λογαριασμός κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, μετά το σχηματισμό ενός αποθεματικού ασφαλείας ποσού 70.000.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι αν από τηνεκκαθάριση του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, προκύψει πλεόνασμα μεγαλύτερο των 70.000.000 ευρώ, το ισόποσό του θα αποδοθεί από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στους εκπροσώπους φορτίου ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Η ειδικότερη διαδικασία απόδοσής των αντίστοιχων ποσών στους προμηθευτές και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα συμψηφισμού τους με αντίστοιχες απαιτήσεις του ΛΑΓΗΕ έναντι των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, παραπέμπεται να ρυθμισθεί στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε σχέση με την αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2018, 2019 και 2020 λαμβάνουν υπόψη την απόδοση των πλεονασμάτων πέραν του αποθεματικού ασφαλείας του ποσού των 70.000.000 ευρώ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Με την νέα ρύθμιση αυξάνεται για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό από τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε τουλάχιστον 65%, από 60% που ήταν ως σήμερα.

Ειδική αναφορά γίνεται στο πολυνομοσχέδιο για την αποκλιμάκωση των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ, οι οποίες θα καθορίζονται με βάση τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι ΝΟΜΕ μειώνονται κατά 50% μετά την έγκριση της απόσχισης των λιγνιτικών μονάδων σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και την προκήρυξη του διαγωνισμού της αποεπένδυσης.

Επιπλέον, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreements) καταργείται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των προς δημοπράτηση ποσοτήτων και προβλέπεται η μείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων για το έτος 2019 από 22% σε 13% επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους.


Της Μαριάννας Τζάννε
newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα