Αυξήθηκε 7,7% ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ

Η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και η Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017, που ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε 0,1712 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,0892 για την προηγούμενη χρήση,απασχόλησε σήμερα την Τακτική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ ΑΕ. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 111,5 εκ. ευρώ έναντι 103,5 εκ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 21,2 εκ.ευρώ έναντι 11,0 εκ. της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκ. ευρώ έναντι 6,7 εκ. της χρήσης 2016. 

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας της εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία. Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu : "Το 2017 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά και σημαδεύτηκε από θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε.


enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα