Κατέβασε ταχύτητα η μεταποίηση το πρώτο τετράμηνο του 2018

Η μεταποίηση και ο τουρισμός αποτέλεσαν τα τελευταία έτη τους κλάδους της οικονομίας στους οποίους κατά κύριο λόγο στηρίχθηκε η επιτάχυνση του ρυθμού μεγεθύνσεως της οικονομικής δραστηριότητος, τονίζει η Alpha Bank στην εβδομαδιαία οικονομική της ανάλυση.

Οπως σημειώνει, με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2018, διαπιστώνεται ότι οι δύο αυτοί κλάδοι θα διατηρήσουν την υψηλή συμβολή τους στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα, με τον τουρισμό να επιταχύνεται και τη μεταποίηση να παρουσιάζει σημεία κοπώσεως.

Εξετάζοντας την εικόνα στον χώρο της μεταποίησης, η Αlpha Βank σημειώνει ότι το πρώτο τετράμηνο του 2018, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός μεταβολής του γενικού δείκτη της βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε στασιμότητα σε ετήσια βάση, ενώ στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2017 ο εν λόγω δείκτης είχε σημειώσει μεγάλη ετήσια αύξηση της τάξεως του 7,1%.

Η στασιμότητα στο πρώτο τετράμηνο του έτους οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση της παραγωγής στον τομέα της μεταποίησης (+2,0%) αντισταθμίστηκε από τη μείωση στους τομείς ορυχείων-λατομείων (-3,1%), παροχής νερού (-2,5%) και παραγωγής ηλεκτρισμού (-5,7%). Στην περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, από τους 24 κλάδους της μεταποίησης, οι 16 παρουσίασαν θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής του δείκτη παραγωγής, ενώ οι επτά από αυτούς κυμάνθηκαν σε επίπεδο άνω εκείνου του 2010.

Οι προσδοκίες

Οσον αφορά τις προσδοκίες στη μεταποίηση, ο δείκτης υπευθύνων για τις προμήθειες (Purchasing Managers Index PMI) ανέκαμψε τον Μάιο του 2018 και διαμορφώθηκε στις 54,2 μονάδες από 52,9 μονάδες τον Απρίλιο και εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα άνω του ορίου επεκτάσεως (50 μονάδες).

Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν αυξήσεις στις νέες παραγγελίες, την παραγωγή και την απασχόληση στη μεταποίηση. Τέλος, το επίπεδο αισιοδοξίας σχετικά με την πορεία του τομέα της μεταποίησης παρέμεινε υψηλό, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων στην έρευνα προέβλεψε αύξηση της παραγωγής στους επόμενους δώδεκα μήνες, γεγονός το οποίο αντανακλά βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και υψηλότερα επίπεδα παραγγελιών.

Η συμβολή του βιομηχανικού τομέα στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, αν και διατήρησε το θετικό πρόσημο στο πρώτο τρίμηνο του 2018, περιορίσθηκε, από 1,1 στο πρώτο τρίμηνο του 2017 σε 0,3 εκατοστιαίες μονάδες στο πρώτο τρίμηνο του 2018, εξέλιξη που συμβαδίζει με τη στασιμότητα της βιομηχανικής παραγωγής στο πρώτο τετράμηνο του 2018, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Ο βιομηχανικός τομέας συμβάλλει θετικά στο ΑΕΠ από το τρίτο τρίμηνο του 2015 –όταν το ΑΕΠ είχε σημειώσει μεγάλη πτώση κατά 2,4% σε ετήσια βάση– μέχρι και σήμερα.

Όσον αφορά τους λοιπούς κλάδους σημειώνεται ότι όλοι συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2018, όπως συνέβη και στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.


kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα