H Seat μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 35.5%

Τα τελευταία επτά χρόνια η Seat μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 35,5%. Με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος να πλησιάζει, η εταιρεία εντείνει τη δέσμευση της στην εφαρμογή μέτρων και έργων για τη μεγιστοποίηση των πόρων και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σε όλες τις διαδικασίες της. Για το σκοπό αυτό, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν σε έργα αειφορίας το 2017.

Η εταιρεία υλοποιεί projects στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Ecomotive Factory, μέρος της στρατηγικής Seat PQT (Production, Quality and Team), που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα των εγκαταστάσεων στο Martorell, στη Βαρκελώνη και στη Seat Componentes και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Seat στόχευε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά 25% κατά την περίοδο 2011-2018. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε δύο χρόνια νωρίτερα και τώρα ο νέος στόχος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι η μείωση κατά 50% μέχρι το έτος 2025.

Συγκριτικά με τον μέσο όρο του κλάδου στην Ευρώπη, η Seat καταναλώνει περίπου το ήμισυ της ενέργειας για την παραγωγή ενός οχήματος, 23% λιγότερο νερό και εκπέμπει κατά 65% λιγότερο CO2. Μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες είναι η SEAT al Sol, η μεγαλύτερη ηλιακή μονάδα στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη και με συνολικά 53.000 πάνελ, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Καλύπτει έκταση 276.000 τ.μ., που αντιστοιχεί σε 40 γήπεδα ποδοσφαίρου και παράγει πάνω από 17 εκατομμύρια kWh ετησίως.

Πιο αποδοτικές καμινάδες

Η Seat πρόκειται να επιτύχει εξοικονόμηση 11,7 GWh ετησίως στη κατανάλωση φυσικού αερίου για θέρμανση νερού χάρη σε μια νέα εγκατάσταση που αποσκοπεί στην ανάκτηση της ενέργειας που εκπέμπεται από τους φούρνους βαφής αμαξώματος. Ο ζεστός αέρας που ανεβαίνει στις καμινάδες, θερμαίνει ένα κύκλωμα νερού, το οποίο αργότερα χρησιμοποιείται στις διαδικασίες βαφής του αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο μία μεγάλη αναλογία ενέργειας επαναχρησιμοποιείται για τη θέρμανση νερού και η ενέργεια αυτή εμποδίζει την εκπομπή 2.400 τόνων CO2 κάθε χρόνο.

Οδόστρωμα μείωσης της ρύπανσης

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εργοστάσιο στο Martorell, η Seat έχει ξεκινήσει να τοποθετεί φωτοκαταλυτικό οδόστρωμα το οποίο κατασκευάζεται από πλάκες τσιμέντου με διοξείδιο του τιτανίου. Η ιδιότητα του στοιχείου αυτού είναι ότι όταν έρχεται σε επαφή με ρύπους, φως και οξυγόνο ταυτόχρονα, ενεργοποιεί μια χημική αντίδραση που αποσυνθέτει τους ρύπους στον αέρα (NOx), μετατρέποντας τους σε νιτρικά που διαλύονται με νερό. Έτσι, απολυμαίνει, καθαρίζει και έχει βακτηριοκτόνο δράση.Σε μια πρώτη φάση το project αυτό εφαρμόζεται στο Τεχνικό Κέντρο της Seat. Τα 4.000 τετραγωνικά μέτρα φωτοκαταλυτικού οδοστρώματος επιφέρουν μείωση της ρύπανσης κατά 40%. Αυτές οι πλάκες μείωσης της ρύπανσης θα τοποθετηθούν αργότερα σε 26.000 τετραγωνικά μέτρα του εργοστασιακού συγκροτήματος (γεγονός που υποδηλώνει πιθανή μείωση 5.2 τόνων οξειδίου του αζώτου ετησίως). Επιπλέον, η εταιρεία μελετά την εφαρμογή χρωμάτων με τις ίδιες ιδιότητες απολύμανσης στα 147.000 τετραγωνικά μέτρα εξωτερικών τοίχων των εργαστηρίων.

Διατήρηση της βιοποικιλότητας

Η Seat προώθησε τη δημιουργία ενός βοτανικού κήπου στο πάρκο Can Casas του Martorell με τη φύτευση 80 δένδρων διαφορετικών εγχώριων ειδών, καθώς και χώρο για τη προστασία του βατράχου Hyla Meridionalis. Το project περιλαμβάνει τη δυνατότητα εντοπισμού αυτής της συγκεκριμένης χλωρίδας και πανίδας στο πάρκο μέσω κώδικα QR.

Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί το πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στη Seat Componentes. Η περιβαλλοντική επίπτωση που προκαλείται από το μαγειρικό λάδι στο κύκλο του νερού οδήγησε την εταιρεία να ξεκινήσει την εφαρμογή του προγράμματος Claki. Οι εργαζόμενοι έλαβαν ένα δοχείο προκειμένου να συλλέξουν το χρησιμοποιημένο οικιακό τους λάδι, να το ρίξουν σε μία δεξαμενή και να πάρουν τέλος ένα δοχείο καθαρό λάδι για το σπίτι τους. Το project περιλαμβάνει διαδικασία εκκένωσης της δεξαμενής, μεταφορά, πλύση και επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα έργο τόσο εκπαιδευτικό όσο και περιβαλλοντικό, το οποίο δημιουργεί παράλληλα και απασχόληση.enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα