Νέα τεκμήρια φέρνει το περιουσιολόγιο

Νέου τύπου τεκμήρια στοχεύει να δημιουργήσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Αν και τα υφιστάμενα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων επιτυγχάνουν να ορίσουν ένα ελάχιστο εισόδημα για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα για φοροδιαφυγή, ωστόσο δεν καταφέρνουν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή σε επαγγελματίες που κρύβουν πολύ σημαντικά ποσά από την Εφορία. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα στο ΥΠΟΙΚ αναζητούν τρόπους προκειμένου να συσχετίσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα με το ύψος της συνολικής περιουσίας κάθε φορολογουμένου. Έτσι στις περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος έχει πολύ σημαντική ακίνητη περιουσία δεν θα μπορεί να δηλώσει εισόδημα κάτω από ένα όριο το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι υψηλότερο σε σχέση με το σημερινό τεκμαρτό εισόδημα. Οι σχεδιασμοί για νέου τύπου τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία θα είναι πιο αποτελεσματικά από τα σημερινά, αποκαλύπτεται μέσω του κειμένου του ολιστικού σχεδίου ανάπτυξης που παρουσίασε η κυβέρνηση στους θεσμούς. 

Στη πράξη το περιουσιολόγιο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το τέλος του 2020 θα καταγράφει το σύνολο της κινητής, ακίνητης και άυλης περιουσίας κάθε φορολογουμένου. Έτσι πρόκειται να καταγραφούν σε αυτό ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κάθε είδους, μετοχές, επιχειρηματικές συμμετοχές, οχήματα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ασφαλιστικά συμβόλαια, αποταμιευτικά προϊόντα, έργα τέχνης, τιμαλφή, ακόμη και πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλου είδους δικαιώματα που μπορούν να μετρηθούν σε αξία. Μάλιστα στο περιουσιολόγιο θα καταγράφονται όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και οπουδήποτε στο εξωτερικό. 

Με βάση το σύνολο της αξίας της περιουσίας κάθε φορολογουμένου και τη χρήση ειδικού αλγορίθμου θα προκύπτει ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Εφόσον οι φορολογούμενοι δηλώσουν χαμηλότερο εισόδημα τότε θα εκδίδεται εντολή φορολογικού ελέγχου μέσω του οποίου θα καλείται να δικαιολογήσει τη διαφορά, δηλαδή πως καταφέρνει να συντηρεί σημαντικά περιουσιακά στοιχεία δηλώνοντας χαμηλό εισόδημα. Το σύστημα θα λειτουργεί ως κίνητρο για τους φορολογούμενους που αποκρύπτουν εισοδήμαατα, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημα που δηλώνουν. 


Πηγή: Έθνος


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα