Εξαγωγές: Οι κυριότερες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα - Η ανάλυση του ΠΣΕ

Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018 για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες παραμένουν σε ανοδική τροχιά παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ικανοποίηση υπάρχει και για την εικόνα που παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο, με την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος τόσο τον Μάρτιο όσο και στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου.

Οπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς, με κυριότερα τα capital controls και την υψηλή φορολογία. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός της περαιτέρω μείωσης του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο αποτελεί διαχρονικά ανοιχτή πληγή για την ελληνική οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να δοθούν κίνητρα στις εγχώριες βιομηχανίες να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των μονάδων τους, ώστε να κλείσει ακόμη περισσότερο η ψαλίδα εισαγωγών – εξαγωγών και να τονωθεί η εγχώρια παραγωγή προς όφελος της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 αυξήθηκαν κατά 905,6 εκατ. ευρώ ή κατά 13,3% και ανήλθαν σε 7,73 δισ. ευρώ από 6,83 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 5,26 δισ. ευρώ από 4,66 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 600 εκατ. ευρώ ή κατά 12,9%.

Ειδικότερα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (28) συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο 52,3% επί των συνολικών εξαγωγών. Το μερίδιό τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 ανερχόταν σε 53,6%. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες το 2017 σημείωσαν άνοδο και καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών 47,7% από 46,4% στο αντίστοιχο περσινό έτος.

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Τουρκία, η οποία στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ήταν στην 4η θέση. Ακολουθεί η Γερμανία και στη συνέχεια η Κύπρος που υποχώρησαν κατά μία θέση (ήταν 2η και 3η αντίστοιχα το 2017). Η Βουλγαρία ανέβηκε στην 5η θέση από έκτη στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Στην 6η θέση βρίσκεται, με πτώση κατά μία θέση από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Λίβανος, στην 7η οι ΗΠΑ (με άνοδο κατά δύο θέσεις), στην 8η η Ισπανία (από 11η) και στην 9η το Ηνωμένο Βασίλειο με υποχώρηση δύο θέσεων. Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών, συμπληρώνει η Ρουμανία στην 10η θέση –ίδια θέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, πέραν της αξιοσημείωτης (10,6%) αύξησης προς την Ε.Ε. οι αποστολές προς τις 17 χώρες της Ευρωζώνης, αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, της τάξης του 11% και προς τις χώρες του G7 κατά 6,2%. Οι εξαγωγές προς τις αναδυόμενες BRICS υπερδιπλασιάστηκαν, προς τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC αυξήθηκαν ελαφρά κατά 2,3%, προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ) ενισχύθηκαν κατά 21,8%, προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης η αύξηση είναι της τάξης του 38,6% και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις χώρες της MERCOSUR υπερτριπλασιάστηκαν.

Αντίστοιχα, ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική αύξηση προκύπτει από ανοδικές τάσεις σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζουν αύξηση 14,9%, οι εξαγωγές καυσίμων κατά 14,1%, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 13,1%. Με μικρότερα ποσοστά ενισχύθηκαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (5,9%) και χαμηλές σε αξία ήταν οι εξαγωγές της κατηγορίας Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα (4,7%).

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου μειώθηκαν κατά 314,7 εκατ. ευρώ ή κατά -2,4%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 12,83 δισ. ευρώ έναντι 13,15 δισ. ευρώ κατά το ίδιο τρίμηνο του 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 9,28 δισ. ευρώ από 9,71 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 437,2 εκατ. ευρώ ή κατά -4,5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2018 κατά 1,22 δισ. ευρώ ή κατά 19,3%, στα 5,09 δισ. ευρώ από 6,31 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 4,02 δισ. ευρώ από 5,05 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,04 δισ. ευρώ, ή κατά 20,5%.

Οι εξελίξεις κατά γεωγραφικές περιοχές και χώρες

Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης καταγράφουν οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, κατά 13,3%, στα 7.733,1 εκ.€ από 6.827,4 εκ.€ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ανοδικές τάσεις που καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές προς όλους τους σημαντικούς πελάτες ελληνικών προϊόντων –και προς την ΕΕ και προς τις Τρίτες Χώρες- με μοναδική εξαίρεση τις εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής, όπου οι εξαγωγές μειώθηκαν. Η αύξηση προς την ΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, είναι στο 10,6%, ενώ μεγαλύτερη εμφανίζεται η αύξηση προς Τρίτες Χώρες (16,3%). Οι εξαγωγές που κατευθύνονται προς χώρες της ΕΕ είναι πλέον το 52,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, έναντι 47,7% που κατευθύνονται προς Τρίτες Χώρες.

Α) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η αύξηση κατά 11% (από 2.593,2 εκ.€ σε 2.878,9 εκ.€) των εξαγωγών προς την Ευρωζώνη (18), που απορρόφησε το 37,2% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο τρίμηνο, προκύπτει από την ενίσχυση των αποστολών προς όλους (πλην τριών χωρών) τους προορισμούς της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, για τους εννιά κυριότερους προορισμούς εντός Ευρωζώνης: οι εξαγωγές προς την Ιταλία -κυριότερη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών- εμφανίζουν αύξηση κατά 9,4% (από 756,4 εκ.€ σε 827,8 εκ.€), προς τη Γερμανία μείωση κατά -1,4% (από 499,2 εκ.€ σε 492,1 εκ.€), ενώ προς την Κύπρο σημειώνεται μικρή άνοδος κατά 1,4% (από 427,6 εκ.€ σε 433 εκ.).

Ακολουθούν στη σειρά -με κριτήριο την αξία εξαγωγών- η Ισπανία που εμφανίζει μεγάλη αύξηση στις αποστολές κατά 31,4% (από 203,5 εκ.€ σε 267,3 εκ.), η Γαλλία με σημαντική αύξηση εξαγωγών κατά 16,8% (από 191,3 εκ.€ σε 223,4 εκ.€), η Ολλανδία επίσης με αύξηση κατά 5,9% (από 147 εκ.€ σε 155,7 εκ.€) και το Βέλγιο προς το οποίο αυξάνονται οι εξαγωγές κατά 5,4 % (από 88,3 εκ.€ σε 93,1 εκ.€).

Τον κατάλογο με τις κυριότερες αγορές ελληνικών προϊόντων από τις χώρες της Ευρωζώνης, συμπληρώνουν δύο προορισμοί προς τους οποίους καταγράφονται πολύ μεγάλες αυξήσεις εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Μάλτα ενισχύθηκαν κατά 60,8% (από 56,2 εκ.€ σε 90,5 εκ.€), ενώ αυτές προς τη Σλοβενία υπερδιπλασιάστηκαν (από 33 εκ.€ σε 70,5 εκ.€).

Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς αυτές κατά 9,7% και ανήλθαν στα 1.167,5 εκ.€ από 1.063,9 εκ.€. Η Βουλγαρία -κυριότερος πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα στην εν λόγω κατηγορία χωρών- εμφανίζει άνοδο των εξαγωγών κατά 10,9% (από 300,7 εκ.€ σε 333,4 εκ.€) και ακολουθούν (με βάση το μέγεθος των εξαγωγών) με μείωση αποστολών, το Ην. Βασίλειο κατά -3,2% (από 257,8 εκ.€ σε 249,7 εκ.€) και με αυξήσεις εξαγωγών, η Ρουμανία κατά 10,7% (από 202,1 εκ.€ σε 223,6 εκ.€), η Πολωνία κατά 22,4% (από 102,3 εκ.€ σε 125,3 εκ.€), η Τσεχία με αύξηση 11,3% (από 53,7 εκ.€ σε 59,7 εκ.€) και η Σουηδία, οι εξαγωγές προς την οποία αυξήθηκαν πολύ, κατά 37,4% (από 41,2 εκ.€ σε 56,6 εκ.€).

Β) Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ)

Τα μεγαλύτερα μερίδια ελληνικών εξαγωγών εκτός προορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούν αποστολές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) με μερίδιο 17,5% (στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών) και προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής (μερίδιο 14,2%). Αξιοσημείωτα μερίδια έχουν και οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής) (7,6%) και προς τη Β. Αμερική (4,4%).

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) καταγράφουν μεγάλη αύξηση για το πρώτο τρίμηνο του 2018, της τάξης του 32,5%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και προς τους 7 κυριότερους προορισμούς, παρατηρούνται ανοδικές τάσεις των ελληνικών εξαγωγών και μάλιστα ισχυρές. Ξεχωρίζει βέβαια το γεγονός ότι, οι εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν σημαντικά (29,1%), σε 579,9 εκ.€ από 449,3 εκ.€.

Αξιοσημείωτες επιδόσεις των εξαγωγών καταγράφονται προς το Γιβραλτάρ με υπερδιπλασιασμό (σε 225,1 εκ.€ από 109,3 εκ.€), προς την πΓΔΜ με αύξηση κατά 12,8% (σε 161,9 εκ.€ από 143,5 εκ.€), προς την Αλβανία αύξηση 15,9% (σε 106,1 εκ.€ από 91,5 εκ.€) και προς Σερβία κατά 9% (σε 63,3 εκ.€ από 58,1 εκ.€). Μεγάλες αυξήσεις παρουσιάζονται προς την Ουκρανία κατά 64,6% (σε 47,8 εκ.€ από 29 εκ.€) και προς τη Ρωσία κατά 29,5% (σε 44,7 εκ.€ από 34,6 εκ.€).

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -10,2% (από 1.223,4 εκ.€ σε 1.098,3 εκ.€), κάτι που προφανώς οφείλεται στις γενικότερες εξελίξεις στην πολιτική και οικονομική κατάσταση αρκετών εκ των χωρών της εν λόγω περιοχής το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για την ακρίβεια, από τις 9 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι επτά εμφανίζουν πτωτικές τάσεις των εξαγωγών, κάποιες εξ αυτών σε σημαντικά ποσοστά. 

Προς δύο χώρες της περιοχής καταγράφεται άνοδος των ελληνικών αποστολών.

Πιο συγκεκριμένα, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2018, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων για την περιοχή αναδεικνύεται ο Λίβανοςπαρά τη μείωση (-14,4%) των αποστολών (στα 313,2 εκ.€ από 365,8 εκ.€). Ακολουθεί η Αίγυπτος επίσης με μείωση -14% (στα 219,3 εκ.€ από 254,9 εκ.€), η Σ. Αραβία με μείωση -12,1% (στα 142,8 εκ.€ από 162,5 εκ.€). Στην 4η θέση της σχετικής λίστας ανέβηκε η Λιβύη, με μεγάλη αύξηση των εξαγωγών κατά 62,7% (στα 111,9 εκ.€ από 68,8 εκ.€) και ακουλουθούν με μειώσεις το Ισραήλ -24,1% (στα 99,4 εκ.€ από 131,1 εκ.€) και τα Ην. Αρ. Εμιράτα -6,6% (στα 47,5 εκ.€ από 50,9 εκ.€).

Το Μαρόκο είναι η δεύτερη χώρα του καταλόγου με ανοδικές τάσεις 8,2% (από τα 42,4 εκ.€ στα 45,9 εκ.€), ενώ τη λίστα των εννέα κυριότερων πελατών στην περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής συμπληρώνουν η Τυνησία, προς την οποία οι εξαγωγές μειώνονται κατά πολύ -37,5% (από τα 61,9 εκ.€ στα 38,7 εκ.€ το πρώτο τρίμηνο του 2018 και η Αλγερία με αντίστοιχη πτώση -38,2% (στα 23,8 εκ.€ από 38,6 εκ.€).

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής ) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2018 εμφάνισαν πολύ μεγάλη ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 54% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ανήλθαν στα 589,2 εκ.€ από 382,7 εκ.€. Και οι 6 χώρες με αξιοσημείωτη αξία εξαγωγών, εμφανίζουν αύξηση με πάρα πολύ υψηλούς ρυθμούς.

Αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εξεταζόμενη περιοχή αναδεικνύεται για το πρώτο τρίμηνο του 2018 η Κίνα με μεγάλη αύξηση 80% (από 87,3 εκ.€ σε 157,2 εκ.€) και ακολουθεί η Σιγκαπούρη, οι εξαγωγές προς την οποία διπλασιάστηκαν (από 74,1 εκ.€ σε 152,3 εκ.€). Στη 3η θέση είναι οι εξαγωγές προς την Ινδία, οι εξαγωγές προς την οποία πενταπλασιάστηκαν (από 14,9 εκ.€ σε 77,2 εκ.€), ακολούθως η Γεωργία με υπερδιπλασιασμό εξαγωγών (από 21,6 εκ.€ σε 45,8 εκ.€), το Χονγκ Κονγκ με αύξηση 30% (από 22,1 εκ.€ σε 28,7 εκ.€) και οι Φιλιππίνες, οι εξαγωγές προς την οποία ήταν ελάχιστες (1,2 εκ.€) και έφτασαν στα 27,6 εκ.€ το εξεταζόμενο τρίμηνο. Ειδική αναφορά, χρειάζεται να γίνει στη μεγάλη μείωση (-71%) των εξαγωγών προς τη Ν. Κορέα, η οποία στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο του 2017, αποτελούσε τον κυριότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στην περιοχή της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής ). Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές από 89 εκ.€, έφτασαν κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο του έτους, στα 25,9 εκ.€.

Η ενίσχυση κατά 9,8% των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 309,5 εκ.€ σε 339,8 εκ.€), οφείλεται κυρίως στην άνοδο των αποστολών προς τον σημαντικότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τις ΗΠΑ, κατά ποσοστό 13,7% (από 240,1 εκ.€ σε 273 εκ.€). Οι εξαγωγές προς τον Καναδά ενισχύθηκαν κατά 12,3% (από 27,6 εκ.€ σε 31 εκ.€) ενώ προς το Μεξικό υποχώρησαν κατά -14,3% (από 41,7 εκ.€ σε 35,8 εκ.€).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο χάρτης των προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, παρατίθενται παρακάτω τα στοιχεία για τις αποστολές προς τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες όμως συγκεντρώνουν πολύ μικρό μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής, αυξάνονται σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 (79,3%) και ανήλθαν στα 83,4 εκ.€ από 46,5 εκ.€ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις μεγάλες αυξήσεις των αποστολών κυρίως προς τη Βραζιλία (από 6,7 εκ.€ στα 34,1 εκ.€), αλλά και προς την Αργεντινή (από 1 εκ.€ στα 18 εκ.€). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τον -κατά το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο- βασικό πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τον Παναμά, περιορίστηκαν στα 21,5 εκ.€ φέτος, από 29,4 εκ.€ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2018 σημείωσαν αύξηση 8,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αν και παραμένουν χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 38 εκ.€ από 35 εκ.€. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζουν να αναφερθούν: οι αυξήσεις των εξαγωγικών επιδόσεων προς Δημ. της Ν. Αφρικής (από 14,4 εκ.€ σε 17,6 εκ.€) και προς τη Γκάνα (από 6,3 εκ.€ σε 8,2 εκ.€), καθώς και η μείωση των εξαγωγών προς τη Νιγηρία (από 9,3 εκ.€ σε 6,4 εκ.€).

Οι, επίσης χαμηλές σε αξία, ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, σημείωσαν αύξηση 5,4% (από 38,3 εκ.€ σε 40,4 εκ.€). Η αύξηση αυτή αφορά στις εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά 6% (από 34,8 εκ.€ σε 36,9 εκ.€), αφού αυτές προς τη Ν. Ζηλανδία παρέμειναν αμετάβλητες στα 3,5 εκ.€.

Οι εισαγωγές

Όσον αφορά στις εισαγωγές, παρατηρείται μικρή μείωση (-2,4%) για το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2018, μετά τη μεγάλη αύξηση με την οποία έκλεισε το 2017. Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 12.830,6 εκ.€ από 13.145,3 εκ.€.

Αυξημένες, κατά 8,1%, καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισαγωγές από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζουν αύξηση 7,4%, ενώ αυτές από τις χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ αυξάνονται κατά 10,4%.

Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν συρρίκνωση της τάξης του -5,9%, κυρίως λόγω της μείωσης των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Αυξήσεις των εισαγωγών παρατηρούνται από τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (11,4%), με ορισμένες χώρες από την εν λόγω περιοχή να καταγράφουν εντυπωσιακές ποσοστιαίες ανόδους εισαγωγών (Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Ιράκ) και άλλες να καταγράφουν πολύ μεγάλες μειώσεις (Αλγερία, Σ.Αραβία).

Σημαντικές μειώσεις στις εισαγωγές καταγράφονται από τις χώρες της Β. Αμερικής (-30,6%) λόγω του περιορισμού εισαγωγών από τις ΗΠΑ και από τις λοιπές (πλην Μ. Ανατολής) χώρες της Ασίας (-29,3%) (κυρίως λόγω τεράστιας συρρίκνωσης της αξίας εισαγωγών από τη Νότια Κορέα), ενώ πτωτικά κινούνται και οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Αφρικής (πλην Β. Αφρικής) κατά -11,9%, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές σε συνολική αξία.

Ενισχυμένες είναι οι εισαγωγές από τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής (23,4%) καθώς και αυτές από τις χώρες της Ωκεανίας που σχεδόν διπλασιάστηκαν (στα 9,8 εκ.€ από 5,3 εκ.€.

Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του τριμήνου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά 14,9%, καυσίμων κατά 14,1% και βιομηχανικών προϊόντων κατά 13,1%.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η άνοδος (14,9%) των εξαγωγών, σε 1.495,5 εκ.€ από 1.302 εκ.€, οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των αποστολών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης», σε 268,3 εκ.€ από 160,7 εκ.€ (+67%) -δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου, αλλά και στην ενίσχυση (9,9%) των εξαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» (1.090,8 εκ.€ από 992,5 εκ.€), η οποία αφορά στο 14,1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Μείωση (-8,5%) εμφανίζει η υποκατηγορία «ποτά και καπνός» (136,3 εκ.€ από 148,8 εκ.€).

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημειώνουν άνοδο 13,1% με την αξία τους να ανέρχεται σε 3.289,5 εκ.€ το πρώτο τρίμηνο του 2018, από 2.907,8 εκ.€ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Αυξημένες παρουσιάζονται οι εξαγωγικές επιδόσεις της μεγαλύτερης υποκατηγορίας βιομηχανικών προϊόντων «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» κατά 16,6% (σε 1.243,5 εκ.€ από 1.066,9 εκ.€). Θετικό επίσης πρόσημο εμφανίζουν οι εξαγωγές στην υποκατηγορία «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά 10% (σε 818,1 εκ.€ από 743,5 εκ.€), οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» κατά 15,8% (σε 708,6 εκ.€ από 611,7 εκ.€) και αυτές στην υποκατηγορία «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 6,9% (σε 519,3 εκ.€ από 485,8 εκ.€).

Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, ξεχωρίζει η αύξηση των εξαγωγών καυσίμων κατά 14,1% (σε 2.472,1 εκ.€ από 2.166,5 εκ.€), οι οποίες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, καταλαμβάνουν μερίδιο 32% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από 31,7% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν αύξηση 5,9% και ανήλθαν σε 335,5 εκ.€ από 316,9 εκ.€. Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» εμφανίζουν αύξηση 4,7% (σε 140,5 εκ.€ από 134,2 εκ.€).

Όσον αφορά στις εισαγωγές, η μικρή υποχώρηση κατά -2,4% (από 13.145,3 εκ.€ σε 12.830,6 εκ.€) κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017, οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά -4,8% των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων.

Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αποτελούν, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, το 57,9% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, μειώθηκαν σε 7.434,4 εκ.€ από 7.810,7 εκ.€).

Πιο αναλυτικά στα βιομηχανικά προϊόντα, η κυριότερη υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» παρουσιάζει μεγάλη μείωση των εισαγωγών κατά -21,1% (σε 2.567,9 εκ.€ από 3.255,5 εκ.€), ενώ ανοδικά κινούνται οι άλλες τρεις υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές για «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» στα 1.991,7 εκ.€ από 1.869,6 εκ.€ (+6,5%), για «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» στα 1.512,4 εκ.€ από 1.390,6 εκ.€ (+8,8%) και για «διάφορα βιομηχανικά είδη» στα 1.362,3 εκ.€ από 1.295,1 εκ.€ (+5,2%).

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά μόλις 1,3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά ένα μικρό τμήμα στην οριακή ενίσχυση των εισαγωγών της μεγαλύτερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων «τρόφιμα & ζώα ζωντανά» κατά 0,7% (στα 1.310,1 εκ.€ από 1.300,6 εκ.€) και περισσότερο στην αύξηση εισαγωγών (+12,5%) της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» που έφτασαν στα 145,1 εκ.€ από 129 εκ.€). Αντίθετα, οι εισαγωγές της υποκατηγορία «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» περιορίστηκαν κατά -8,8% (σε 60 εκ.€ από 65,7 εκ.€).

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018, καταγράφεται μικρή ενίσχυση (+3,6%) των εισαγωγών καυσίμων σε 3.553,3 εκ.€ από 3.430,8 εκ.€. Ουσιαστικά αμετάβλητες παρέμειναν οι εισαγωγές της κατηγορίας «πρώτες ύλες» στα 319,7 εκ.€ από 316,9 εκ.€, ενώ, τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» καταγράφουν τεράστια μείωση αφού ανήλθαν στα μόλις 8,1 εκ.€ από 91,6 εκατ. ευρώ


kerdos.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα