Έρευνα ΕΒΕΘ: "Αμφισβητούν την ανταποδοτικότητα των ασφαλιστικών εισφορών οι επιχειρήσεις

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές αποτελούν την κυρίαρχη αιτία, που τροφοδοτεί την φοροδιαφυγή, ενώ την ίδια στιγμή αμφισβητείται με δριμύτητα η ανταποδοτικότητα των εισφορών υγείας και ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. 

Αυτές είναι ορισμένες από τις θέσεις των επιχειρήσεων, που αποτυπώνονται στις ad-hoc ερωτήσεις της πρόσφατης έρευνας (που διεξήχθη το 2ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου του 2018) του Βαρομέτρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία PalmosAnalysis. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις “κατακεραυνώνουν” το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς σε ποσοστό 64% θεωρούν καθόλου ικανοποιητική την ανταποδοτικότητα των εισφορών, που καταβάλλουν, σε σχέση με τις συντάξεις και σε ποσοστό 59%, σε σχέση με τις παροχές υγείας. 

Μάλιστα, εάν αθροισθούν και οι απαντήσεις των επιχειρήσεων, που βρίσκουν λίγο ικανοποιητική την ανταποδοτικότητα, τότε προκύπτει ότι με ποσοστό 83% είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένες με τα όσα πληρώνουν και λαμβάνουν αντίστοιχα στο κομμάτι των συντάξεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις παροχές υγείας είναι 84%. 

Στην ερώτηση “Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι δύο βασικότερες αιτίες του φαινομένουτηςφοροδιαφυγήςστηνΕλλάδα;”, οι επιχειρήσεις είναι αποκαλυπτικές, καθώς συνολικά και σε ποσοστό 86% καταδεικνύουν ως “ρίζα του κακού” τουςυψηλούςφορολογικούςσυντελεστές και έπεται με μεγάλη διαφορά η χαμηλή ανταποδοτικότητα από το δημόσιο με 41%. Στη συνέχεια με 32% είναι η απουσία φορολογικής συνείδησης των Ελλήνων και με 17% η απουσία αποτελεσματικώνφορολογικώνελέγχων. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις προτείνουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, που για τα φυσικά πρόσωπα απαντούν σε ποσοστό 31% ότι πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 6-10%, σε ποσοστό 28% ανάμεσα σε 11-15% και σε ποσοστό 13% ανάμεσα σε 16-20%. 

Αντίστοιχα για τους φορολογικούς συντελεστές των νομικών προσώπων, το 32% των ερωτώμενων επιχειρήσεων θεωρεί ότι πρέπει να είναι μεταξύ 11-15%, το 28% ανάμεσα στο 6-10% και το 20% μεταξύ 16-20%. 

Σε άμεση συνάρτηση με τις προηγούμενες απαντήσεις των επιχειρήσεων είναι και η τοποθέτησή τους στην ερώτηση: “Σε τι βαθμό θα λέγατε ότι συναρτάται η παραμονή της επιχείρησής σας στην Ελλάδα από το φορολογικό και ασφαλιστικό κόστος;”. To 50% απαντά ότι ο βαθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος και αρκετά μεγάλος, το 30% λέει ότι δεν συναρτάται καθόλου, το 10% απαντά ούτε μεγάλος/ούτε μικρός και το 5% μικρός. 

Από τις ad-hoc ερωτήσεις αποκαλύπτεται ακόμη πως το 42% των επιχειρήσεων δεν είναι ενήμερο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το 30% γνωρίζει αλλά όχι και τόσο καλά και μόλις το 27% είναι καλά πληροφορημένο. 

Αντίστοιχα, για την ρύθμιση των 120 δόσεων των ελευθέρων επαγγελματιών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, το 38% δεν ξέρει τίποτε, το 32% δεν γνωρίζει τόσο καλά και το 29% δηλώνει ενημερωμένο επαρκώς. 

Για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό το 25% τον θεωρεί μεν σωστό, αλλά δεν βοηθάει όπως είναι σήμερα, το 19% απαντά ότι είναι σωστός και βοηθάει όπως είναι σήμερα και το 12% λέει ότι είναι λάθος. 

Για τις 120 δόσεις, το 26% θεωρεί την ρύθμιση σωστή αλλά δεν βοηθάει όπως είναι σήμερα, το ίδιο ποσοστό απαντά ότι είναι σωστή και βοηθάει και το 10% δηλώνει ότι είναι λάθος. 

Οι καταναλωτές αποφασίζουν με κριτήριο τις τιμές 

Στο πλαίσιο των ad-hoc ερωτήσεων οι καταναλωτές στην ερώτηση: “Ποιοιείναι οιτρεις βασικότεροι παρόγοντες που επηρεάζουντην επιλογή καταστήματοςγια τις αγορές σας σε καταναλωτικά προιόντα;” απαντούνσυνολικάσε ποσοστό 79% πωςείναι οιτιμές, το 52% η ποιότητα, το 38% η ελληνική προέλευση, το 23% η γρήγορη πρόσβασηστο κατάστημα (απόσταση) κτλ. 

Αντίστοιχα, οι προσφορές των καταστημάτων αποτελούν για το 39% των καταναλωτώντοκυριότεροκριτήριογια τις αγορές τους και για το 41% αρκετά σημαντικό κριτήριο, που το συνεκτιμούν μαζί με άλλους παράγοντες. 

Οι καταναλωτές αποδεικνύουν πως έχουν και περιβαλλοντικό αισθητήριο, καθώς το 64% αυτώνδηλώνειότιτομέτροτηςχρέωσηςτουειδικούτέλουςγια τις πλαστικές σακούλες θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Για αυτό και το 59% των καταναλωτών από την στιγμή που εφαρμόστηκε το παραπάνω τέλος χρησιμοποιεί πλέον τσάντα αγορών πολλαπλών χρήσεων. 


Ταυτότητα Βαρομέτρου ΕΒΕΘ 

Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος και Σεπτέμβριος, 2ο 15ήμερο) 

Διερεύνηση πέντε πληθυσμών ενδιαφέροντος: 

- Κάτοικοι-καταναλωτές Νομού Θεσ/νίκης (ConsumerSurvey) 
- Εμπορικές επιχειρήσεις Νομού Θεσ/νίκης (Retail Trade Survey) 
- Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες Νομού Θεσ/νίκης (Industry Survey) 
- Υπηρεσίες Νομού Θεσ/νίκης (Services Industry) 
- Κατασκευαστικές επιχειρήσεις Νομού Θεσ/νίκης (Construction Survey) 

Διεξαγωγή με τηλεφωνικές συνεντεύξεις (σύστημα CATI) 

Συνολικό δείγμα 1.500 ατόμων (700 καταναλωτές & 800 επιχειρήσεις) 

Ερωτηματολόγιο κατά τα πρότυπα των οδηγιών για τις έρευνες οικονομικής συγκυρίας (DG – ECFIN)


Δείτε παρακάτω την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΕΒΕΘ:


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα