«Ανθεκτικές» οι επιχειρήσεις παραγωγής χρωμάτων

Η ελληνική αγορά χρωμάτων, τόσο το 2016 όσο και το 2017, εμφάνισε ενδείξεις σταθεροποίησης, με ελαφρά ανοδική τάση. Αυτό προκύπτει από την κλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η Direction Business Reports και περιλαμβάνεται στην έκδοση «Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας», που κυκλοφορεί από την Direction Βusiness Network.

Τα oικονομικά στοιχεία του κλάδου

Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 17 επιχειρήσεων παραγωγής χρωμάτων για τη διετία 2015-2016, προκύπτουν τα εξής: ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2016 αυξήθηκε κατά 1,51% σε σχέση με το 2015 και ανήλθε στα 289,44 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη των υπό εξέταση εταιρειών σημείωσαν άνοδο κατά 2,13% σε σχέση με το 2015 και ανήλθαν στα 105,88 εκατ. ευρώ το 2016. Συνεχίστηκε η κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) των επιχειρήσεων το 2016 και διαμορφώθηκε στα 33,34 εκατ. ευρώ (με ποσοστιαία αύξηση 13,01% σε σχέση με το 2015). Να σημειωθεί ότι το 88,24% (15 εταιρείες) του δείγματος παρουσίασε κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2016. Οι επιχειρήσεις του δείγματος διέθεταν για το 2016 συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 87,13 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 243,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,25% σε σχέση με το 2015. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 176,43 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 4,35% σε σχέση με το 2015. Το γενικό σύνολο ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος το 2016 ήταν μειωμένο κατά 1,18% και ανήλθε στα 419,53 εκατ. ευρώ. Το 2016 οι επιχειρήσεις εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 11,52% και με μικτό περιθώριο κέρδους 36,58%, ενώ η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2016 διαμορφώθηκε στο 0,73.Οι εξαγωγές αποτελούν τη δύναμη κρούσης για τις εταιρείες

Οι εξαγωγές στήριξαν τον κλάδο των χρωμάτων καθ’ όλην τη διάρκεια της πολυετούς ύφεσης. Οι εταιρείες αντιλήφθηκαν από το 2008 ότι η επερχόμενη κρίση, που έσπασε κάθε ρεκόρ η διάρκεια και το εύρος της, θα προκαλούσε ισχυρές αναταράξεις στον οικοδομικό κλάδο, που ήταν και το βασικό πεδίο των πωλήσεων για τις εταιρείες. Έτσι, οχυρώθηκαν με την αύξηση των εξαγωγών αλλά και τις ανακαινίσεις ξενοδοχειακών μονάδων που έλαβαν χώρα μετά το 2014, όταν άρχισε να κορυφώνεται η αύξηση του τουριστικού ρεύματος, με αποτέλεσμα την τελευταία τριετία να σημειώνεται ρεκόρ κάθε χρόνο από τις τουριστικές αφίξεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι συγκριτικά με άλλους κλάδους, ο κλάδος των χρωμάτων επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σχετιζόμενος με την οικοδομή, καθώς σημαντικό μέρος της εγχώριας ζήτησης το 2016, αλλά και το 2017, προήλθε κυρίως από την ανακαίνιση κατοικιών, τομέας ο οποίος τα τελευταία χρόνια «προστάτευσε» τις εξαγωγικές εταιρείες από μεγαλύτερες απώλειες. Την οκταετία της οικονομικής κρίσης (2008-2016) καμία εταιρεία του κλάδου δεν έκλεισε ή χρεοκόπησε.

Σημείωση: Τα στοιχεία προέρχονται από την επιχειρηματική έκδοση «Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Βusiness Network, η οποία και θα διανεμηθεί στην Τελετή Απονομής για τους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2018», τη Δευτέρα 11 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://protagonists.gr/.businessnews.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα