Οι προτάσεις του ΤΕΕ για την ανάπτυξη της χώρας

Δέσμη προτάσεων προκειμένου η χώρα να αποκτήσει και πάλι αναπτυξιακή δυναμική και να επιλυθούν προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών παρουσίασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σε συνάντησή του με δημοσιογράφους, με αφορμή τον απολογισμό του για τα τρία χρόνια της θητείας του.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καθιέρωσης και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε κάθε τομέα της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα στους τομείς που σχετίζονται με τους μηχανικούς και ανέλυσε τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου που συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, μηχανικών και δημοσίων υπηρεσιών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και το κόστος διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, απαιτείται θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών σε ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα. Μείωση της φορολογίας των εταιριών στο 20% με μηδενικό φόρο στα μερίσματα. Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι και τα κίνητρα. Δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για το ελληνικό έμψυχο δυναμικό.

Όπως τόνισε ο κ. Στασινός, απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευελιξία της διαδικασίας και κυρίως την ταχύτητα, νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας ανα-χρέωσης υποθέσεων στον δημόσιο τομέα για την μείωση των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας για θέματα επενδύσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο, ωρίμανση μέσα σε έναν - το πολύ ενάμιση χρόνο. Η πρόταση αφορά κάθε έργο αλλά πρώτα χρονικά τα έργα ΣΔΙΤ και με την εμπειρία που θα εξαχθεί εφαρμογή νέων διαδικασιών σε όλα τα δημόσια έργα».

Ιδιαίτερα δε, στάθηκε στην υπηρεσία «OneClickLIS», τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, τον οποίο χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.

Επιπλέον, πρότεινε, την άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου την ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση. Επίσης, ο κ. Στασινός υπογράμμισε την ανάγκη για εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για δανειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης. Επίσης, πρότεινε την ανάθεση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για θέματα ασφάλειας της εργασίας, μέσω δημιουργίας μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιόπιστου μητρώου.

Όσον αφορά τον απολογισμό του για τα τρία χρόνια στη θέση του προέδρου του ΤΕΕ ο Γιώργος Στασινός επεσήμανε ότι ενίσχυσε τον επιστημονικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, έγινε περισσότερο χρήσιμο στους μηχανικούς μέσα από την παροχή περισσότερων υπηρεσιών και ωφέλιμο για τη χώρα, μέσα από την προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για την επανεκκίνηση της οικονομίας.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα