ΥΠΕΝ: Ανοίγει «παράθυρο» για μεταβιβάσεις και πωλήσεις αυθαιρέτων

Της Μαριάννας Τζάννε

Δύο σημαντικές αλλαγές αλλά και σωρεία τροποποιήσεων πολεοδομικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει το άρθρο 34 του νομοσχεδίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατατέθηκε χθες στην Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Για πρώτη φορά στο νόμο των αυθαιρέτων ανοίγει «παράθυρο» μεταβίβασης αυθαίρετων κατασκευών με οικοδομική άδεια και αυθαιρεσίες μικρής κλίμακας. Παράλληλα, η νέα ρύθμιση θέτει ως προϋπόθεση για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια, να έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη ο ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, στις προτεινόμενες ρυθμίσεις και σε αντιδιαστολή με τα όσα προέβλεπαν οι τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες των αυθαιρέτων, δύναται να μεταβιβαστούν και να πουληθούν και ακίνητα με ήπιες πολεοδομικές παραβάσεις. Με το ισχύον πλαίσιο πρέπει πρώτα να νομιμοποιηθεί ένα ακίνητο και μετά να μεταβιβαστεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, περιλαμβάνεται κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά παράβαση της έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται βασικά πολεοδομικά στοιχεία, όπως κάλυψη της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμματος κάλυψης-δόμησης και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού. Επιπλέον, δεν αποτελεί εμπόδιο η μεταβίβαση ούτε σε περιπτώσεις που αφορούν ακίνητα, στα οποία εκτελούνται εργασίες μικρής κλίμακας, όπως π.χ κατασκευή ανελκυστήρα, αντλητικές εγκαταστάσεις κ.α. καθώς και κατασκευές, για τις οποίες εκτελούνται εργασίες ή υπάρχουν εγκαταστάσεις κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού.

Σε ότι αφορά τον ΕΦΚΑ, προβλέπεται ότι η αρμόδια υπηρεσία δόμησης κατά τον έλεγχο για την έκδοση της άδειας, οφείλει να ελέγξει τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλομένων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, αλλά και του ΕΦΚΑ. Μέχρι σήμερα, αυτό γινόταν εκ των υστέρων.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή που φέρνει με το νομοσχέδιο το ΥΠΕΝ, είναι η δυνατότητα πλήρους νομιμοποίησης αυθαιρέτων για όσα ακίνητα δεν παραβιάζουν πάνω από το 20% τα πολεοδομικά μεγέθη (κάλυψης, δόμησης και ύψους). Μέχρι τώρα οι αυθαιρεσίες αυτές έπαιρναν αναστολή κατεδάφισης για 30 χρόνια.

Στις επιμέρους τροποποιήσεις, ο νομοθέτης προβλέπει ακόμη και τμηματική νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Στο άρθρο 106 αναφέρεται ότι όταν για το ίδιο ακίνητο ή ιδιοκτησία υποβάλλεται ταυτόχρονα υπαγωγή για νομιμοποίηση ενός τμήματος και διατήρηση του υπολοίπου, εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης, εφόσον για τα δύο τμήματα του ακινήτου δεν υπάρχει στατική εξάρτηση. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται παράβολο για όλο το αυθαίρετο και πρόστιμο για την επιφάνεια που δεν νομιμοποιείται.

Επίσης, στις νέες ρυθμίσεις εντάσσεται και μια νέα κατηγορία αδείας, η άδεια νομιμοποίησης, η οποία εκδίδεται, μετά την εκτέλεση εργασιών, κατασκευών ή αλλαγών χρήσης χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης διοικητικής πράξης. Στόχος της άδειας νομιμοποίησης είναι να νομιμοποηθούν οι εργασίες και οι κατασκευές που έγιναν, εφόσον είναι σύμφωνες είτε με τις ισχύουσες διατάξεις (κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας νομιμοποίησης) ή με εκείνες που ίσχυαν, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των κατασκευών.

Τέλος με μειωτικό συντελεστή 0,50 θα υπολογίζεται το πρόστιμο για τη νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ), επιφάνειας έως 50 τετραγωνικών μέτρων. Σήμερα, αυτό ισχύει για εκείνες που βρίσκονται στα υπόγεια, τα οποία αποτελούν αυτοτελή χώρο.newmoney.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα