Το πρώτο Επιστημονικό Πάρκο με διεθνείς προδιαγραφές θα γίνει στη Θεσσαλονίκη

Σε μία έκταση 760 στρεμμάτων, δίπλα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το πρώτο εθνικής εμβέλειας Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Science & Technology Park – STP) με σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας. Το Τhess-INTEC, που προωθεί η ομάδα του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον πρόεδρό του και πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Νίκο Ευθυμιάδη, θα αποτελέσει επί της ουσίας έναν τόπο για τη συνεγκατάσταση ερευνητικών ομάδων με βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αιχμής. 

Παρά το γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο έχουν δημιουργηθεί πάνω από 700 STPs τα τελευταία 50 χρόνια, τα οποία στεγάζουν επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα με εξαιρετικά αποτελέσματα, με τα 366 από αυτά να βρίσκονται στην Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια, στην Ελλάδα δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει ούτε ένα μέχρι στιγμής. «Οι ανασταλτικοί λόγοι είχαν να κάνουν κυρίως με την γνωστή ελληνική νοοτροπία, την έλλειψη πνεύματος συνεργασιών και συνεργειών, την καχυποψία, την έλλειψη κρατικής στρατηγικής – και ίσως πόρων – μεταξύ της Ακαδημαϊκής / Ερευνητικής με την Επιχειρηματική κοινότητα», αναφέρει στην Parallaxi ο κ. Ευθυμιάδης. «Έτσι, λοιπόν, το Thess-INTEC, ως το τελευταίο (4ης γενιάς) τέτοιο πάρκο από τα παρόμοια της υπόλοιπης Ευρώπης, θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις καλύτερες πρακτικές τους», σημειώνει. Ανοιχτό στην κοινωνία, θα προσφέρει σε όλους υποδομές και πρόσβαση σε γνώση καθώς και ευκαιρίες για να καινοτομήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 


Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρώτη στις εγγραφές σε ΑΕΙ, αλλά στις συνεργασίες ΑΕΙ και επιχειρήσεων είναι μόλις στη θέση 141 μεταξύ 144 χωρών. Το δυσάρεστο αυτό δεδομένο εμποδίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας και οδηγεί σε σοβαρή αποεπένδυση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη διαρροή προς το εξωτερικό των ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν από την Ελληνική πολιτεία (brain drain). Μέσα στην έκταση των 760 στρεμμάτων θα γίνουν όλες οι απαραίτητες τεχνικές και τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται για ένα διεθνές STP και θα ολοκληρωθεί η Α’ Φάση (20.000 τ.μ. ή 10% της συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης) των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Στους χώρους αυτούς έχει ήδη συμφωνηθεί να εγκατασταθούν 70 περίπου επιχειρήσεις και 17 ερευνητικά εργαστήρια, τα οποία θα αναπτύξουν από κοινού δράσεις σε συγκεκριμένα προγράμματα R&D, με συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμούς. Βιομηχανικά προϊόντα νέας γενιάς, εφαρμογές νανοτεχνολογίας, νέου τύπου τεχνολογικά εργαλεία που θα έχουν ως πεδίο εφαρμογής την αγροτική παραγωγή, αλλά και υλοποιήσεις που θα ενσωματώνουν τις τεχνολογίες της εποχής της πληροφορικής, είναι τα κύρια πεδία εξέλιξης εφαρμογών, στα οποία στοχεύει το υπό σχεδιασμό Τhess-INTEC, ενώ δεν θα λείπουν και χώροι αναψυχής για το προσωπικό αλλά και για τους πολίτες της περιοχής. «Όλοι οι ένοικοι του Thess-INTEC θα καταβάλλουν ένα ανταγωνιστικό ενοίκιο για τους χώρους και τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιούν, αλλά θα λειτουργήσουν αυτόνομα όσον αφορά την δική τους ανάπτυξη και τα οικονομικά της αποτελέσματα», τονίζει ο κ. Ευθυμιάδης. Συνοπτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα και κατ’ επέκταση τα κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν από την ίδρυση και την ανάπτυξη του Thess-INTEC είναι τα εξής:

  • Συνολικές προσδοκώμενες εθνικές και ξένες επενδύσεις: 1,5 δις € 
  • Συνολική οικονομική απόδοση από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις: 11,2 δις € 
  • Ετήσια Δημόσια έσοδα από ΦΠΑ και φόρους: 180 εκ. € 
  • Μόνιμες θέσεις εργασίας ερευνητών και διοικητικών υπαλλήλων: 7.000 
  • ΑΕΠ αύξηση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης: 6% 
  • ΑΕΠ αύξηση στην Κεντρική Μακεδονία: 2% 
Ως πρότυπο μοντέλο της λειτουργίας του εν λόγω STP στη Θεσσαλονίκη ορίζεται το Τεχνολογικό Πάρκο της Ανδαλουσίας στη Μάλαγα, που εκτείνεται σε 1.863 στρέμματα, ένα από τα σημαντικότερα της Νότιας Ευρώπης και έδρα της IASP, της Παγκόσμιας Ένωσης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων. Ξεκινώντας το 1992 με 130 εργαζομένους έφτασε να απασχολεί 18.000 ανθρώπους ενώ οι επιχειρήσεις που φιλοξενεί αυξήθηκαν από 6 σε 635 μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Την ίδια ώρα, ο κύκλος εργασιών του 457.000 ανέβηκε στο 1, 7 δις. Συνολικά, αποτελεί μια περίπτωση περιοχής που διαθέτει συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία γενικότερα. Σε γενικές γραμμές, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή και την εμπειρία ποιοτικού περιβάλλοντος στην πόλη, με κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και συνεδριακές υποδομές υψηλού επιπέδου. Υπάρχει η βούληση της Πολιτείας να παραχωρήσει την έκταση δίπλα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για μακροχρόνια χρήση ενώ το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υπολογίζεται σε δύο χρόνια από την ημέρα που θα συγκεκριμενοποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα, επομένως τοποθετείται στο τέλος του 2020.

parallaximag.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα