Αναξιοποίητο το Υδροηλεκτρικό Δυναμικό της Χώρας

Μόλις το 10% του υδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας είναι αξιοποιήσιμο, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών. Κατά τη διάρκεια της 10η ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του συνδέσμου, αναλύθηκαν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων.

Βασικότερο πρόβλημα, σύμφωνα με τα μέλη του η γραφειοκρατία, καθώς η μέση διάρκεια αδειοδότησης ενός έργου ξεπερνά τα οκτώ χρόνια. Μάλιστα, ο πρόεδρος του συνδέσμου Κωνσταντίνος Βασιλικός, υποστήριξε πως υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης έργων στα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης.

Πάντως, το πρόβλημα της γραφειοκρατίας το είχε επισημάνει ο κ. Βασιλικός και σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Energia. gr, υποστηρίζοντας τότε, πως παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν πολλές αδειοδοτήσεις από τη ΡΑΕ, όμως, τα έργα να καθυστερούν λόγω περιβαλλοντικών κριτήριων που θεσπίστηκαν μεταγενέστερα, με αποτέλεσμα να γίνεται αργά η αδειοδότησή τους. Επιπλέον, αν και υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, ανασταλτικός παράγοντας είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες.

Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σηφάκης, στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σημείωσε πως ο κλάδος των μικρών υδροηλεκτρικών μπορεί να συμβάλει στην δίκαιη ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Παρατήρησε, ότι πράγματι υπάρχει πολύ μικρή ανάπτυξη του κλάδου, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 65% και υπογράμμισε πως υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του. Άλλωστε, υπενθύμισε την ομόφωνη έκθεση της υποεπιτροπής υδατικών πόρων της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, που αναγνωρίζει την σπουδαιότητα των μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην παραγωγή φτηνής και «καθαρής» ενέργειας.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες, όπως τα σχέδια διαχείρισης. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία, εξέδωσε πρόσφατα δύο έγγραφα καθοδήγησης, σχετικά με τις υποδομές μεταφοράς ενέργειας και την υδροηλεκτρική ενέργεια, δίνοντας έμφαση στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τη φύση, κατά την προετοιμασία τέτοιων ενεργειακών έργων. Στόχος τους είναι να βελτιώσουν την επιτόπια εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές, βιώσιμο και προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος της Ε.Ε. για το περιβάλλον, την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις, κ. Karmenu Vella δήλωσε πως στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι της Ε.Ε. θα συμβάλουν στη φύση, στους ανθρώπους και στην οικονομία. Τόνισε ακόμα πως «τα έγγραφα καθοδήγησης παρέχουν πρακτικές συστάσεις που εγγυώνται ότι οι εξελίξεις στην ανανεώσιμη ενέργεια δεν αποτελούν περαιτέρω απειλή για τα είδη, τους οικοτόπους και το δίκτυο του Natura 2000».

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η οδηγία 2000/60/ΕΚ επιτρέπει την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων με την προϋπόθεση να μην δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ τα μικρά υδροηλεκτρικά στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν τους όρους που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, για την εναρμόνισή τους με το περιβάλλον.


energia.gr

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα