ΣΕΒ: Στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων σε 15 αναδυόμενα επαγγέλματα στη βιομηχανία

Οι μεταβολές που συντελούνται στην οικονομία, στην τεχνολογία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, σε συνδυασμό με τους τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες που αποτελούν την κυρίαρχη τάση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, δηλαδή την από-ανθρακοποίηση (decarbonization), την αποκέντρωση (decentralization) και την ψηφιοποίηση (digitalization), τα αποκαλούμενα 3 Ds, έχουν επηρεάσει και θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον χώρο της ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ αναδεικνύοντας τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, εστιάζει στο παρόν special report στο πεδίο της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η παρακολούθηση των αλλαγών και η υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, που θα προσαρμόζεται σε αυτές, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή του. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της χρονικής υστέρησης, αναπόσπαστο στοιχείο της θα πρέπει να αποτελεί η πρόβλεψη των παραγόντων, που πρόκειται να μεταβάλλουν μεσοπρόθεσμα τη ζήτηση για γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα. Η παρούσα έκθεση καταγράφει τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο χώρο της ενέργειας καθώς και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που διαγράφονται, ειδικά ως προς την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Διερευνά ταυτόχρονα τις ειδικότητες και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα ώστε οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις που συντελούν στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και τις θεσμικές και οικονομικές μεταβολές που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο.

Διαβάστε παρακάτω το σχετικό special report του ΣΕΒ
   Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα