Eurolife: Κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις και επενδύσεις άνω των €2 εκατ. σε έργα ανάπτυξης

Ο Όμιλος Eurolife ERB, διατήρησε το 2017 την ηγετική του θέση στην ασφαλιστική αγορά, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση σε κερδοφορία στον κλάδο, με κέρδη προ φόρων €81 εκατ. προερχόμενα κυρίως από λειτουργική κερδοφορία €64 εκατ. (+11% έναντι 2016). H παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε υψηλή με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €483 εκατ. Ειδικότερα, το 2017 χαρακτηρίζεται από την παραγωγικότητα, την καινοτομία , την εξέλιξη και αποτελεί για τον Όμιλο Eurolife ERB μια χρονιά συστηματικής εργασίας σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, αλλά και σημαντικών επενδύσεων σε έργα υποδομής που υπερβαίνουν τα €2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 103% σε σύγκριση με το 2016. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αφορούν στην εφαρμογή του μακροχρόνιου πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου με μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές και αναβαθμίσεις που συντελέστηκαν σε σημαντικές λειτουργίες και διαδικασίες του Ομίλου, παράλληλα με εκσυγχρονισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, δίνοντας έμφαση στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  • Επενδύσεις σε νέες μεθοδολογίες: agile methodology, machine learning methodology, anti-fraud τεχνολογία (σε συνεργασία με την εταιρεία Friss, η οποία διαθέτει την πιο σύγχρονη τεχνολογία για τον εντοπισμό της ασφαλιστικής απάτης), πιλοτικό έργο βελτίωσης της τιμολόγησης
  • Επενδύσεις σε έργα υποδομής με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεργατών και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες μας (operational excellence): Eurolife Partners – ένα νέο, σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών και της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών του Ομίλου, νέο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο (παροχή δυνατότητας στο Eurolife Experience Center για υψηλού επιπέδου προσωποποιημένη υποστήριξη πελατών και συνεργατών)
  • Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό: 40 προσλήψεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου με έμπειρα και δυναμικά στελέχη εντός και εκτός ασφαλιστικής αγοράς (από τους κλάδους της έρευνας, της τεχνολογίας, του marketing, των οικονομικών). Επενδύσεις σε νέα προϊόντα:
  • Αναμόρφωση όλου του εύρους των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων και παρουσίαση νέων, όπως η ασφάλιση εισπράξεων POS.
Όσον αφορά στα επιμέρους οικονομικά στοιχεία, ο Όμιλος Eurolife ERB κατέγραψε το 2017 παραγωγή ασφαλίστρων €483 εκατ., απέδωσε στους ασφαλισμένους του αποζημιώσεις και εξαγορές οι οποίες ανήλθαν στα €252 εκατ.(1) ενώ διατήρησε, για ακόμα μια χρονιά, σταθερά υψηλή τη φερεγγυότητα του.

Σε επίπεδο μεριδίων, ο Όμιλος Eurolife ERB κατέλαβε το 12,2% της αγοράς, 21,3% στις ασφάλειες Ζωής και 3,3% στις Γενικές ασφάλειες (2). Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση στην παραγωγή των προγραμμάτων περιοδικής καταβολής ασφαλίστρου, τόσο Ζωής, Υγείας αλλά και Γενικών ασφαλίσεων, μια ομάδα προγραμμάτων στην οποία θα συνεχίσουμε στρατηγικά να επενδύουμε και το 2018. Σε ό,τι αφορά την ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών, διατήρησε τη δυναμική της, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε €1,1 εκατ.

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Σχολιάζοντας τον απολογισμό της περασμένης χρονιάς και παρουσιάζοντας τους στόχους για το 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών, κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, δήλωσε: «Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για την Eurolife ERB, καθώς, υλοποιώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας, διατηρήσαμε την ηγετική μας θέση, αλλά και προχωρήσαμε σε εκείνες τις επενδύσεις που θέτουν τις κατάλληλες βάσεις για τη σταθερή ανάπτυξή μας και τα επόμενα χρόνια.

Για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι πέρα από την κατάληψη της πρώτης θέσης στην αγορά, ενισχύσαμε τη συνεισφορά μας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με αποζημιώσεις που ανήλθαν σε € 237 εκατ., με απόδοση φόρων στο ελληνικό δημόσιο που αγγίζει το ποσό των €72,3 εκατ. αλλά και με τις εργοδοτικές μας εισφορές να ανέρχονται σε €3,4 εκατ. Το 2018, επικεντρωνόμαστε περαιτέρω στη ψηφιακή μετεξέλιξή μας και στην επίτευξη της βέλτιστης σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μας.

Γι’ αυτό επενδύουμε περισσότερο σε προϊόντα περιοδικού ασφαλίστρου που δίνουν έμφαση στην στήριξη της οικογένειας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας παραμένοντας προσηλωμένοι στο όραμά μας για ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του κοινού. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε συστηματικά το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών μας και να επενδύουμε στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας μέσα από την προσέλκυση νέων και έμπειρων στελεχών από ένα ευρύ φάσμα κλάδων».insurancedaily.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα