Τηλεπικοινωνίες: Προσφυγή παρόχων για το κόστος της καθολικής υπηρεσίας

Σε προσφυγή κατά της απόφασης της ΕΕΤΤ, που αφορά τον επιμερισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2010 και 2011, θα προβεί η Vodafone. H εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προσφύγει κατά της σχετικής απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία επιβάλλει την καταβολή περίπου 7 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό της ρυθμιστικής αρχής, με στόχο τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στον ΟΤΕ ως αποζημίωση για την παροχή καθολικής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Vodafone διαφωνεί τόσο για το ύψος του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας (Κ.Υ.) που υπολόγισε η ΕΕΤΤ όσο και για τον τρόπο επιμερισμού στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η Vodafone είχε υποβάλει αίτηση θεραπείας κατά της αρχικής απόφασης της ΕΕΤΤ, με την οποία οριζόταν το συνολικό καθαρό κόστος Κ.Υ., και τώρα θα προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Κατά της ίδιας απόφασης της ΕΕΤΤ έχει προσφύγει και η Wind. H τελευταία καλείται να καταβάλει περίπου 5 εκατ. ευρώ ως συνεισφορά στο καθαρό κόστος Κ.Υ. για τα έτη 2010-11. Μάλιστα η Wind δεν ανέμενε την πράξη επιμερισμού του καθαρού κόστους Κ.Υ. στους παρόχους που έγινε πρόσφατα, αλλά προσέφυγε αμέσως μετά τη λήψη της αρχικής απόφασης για το συνολικό ύψος. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από την ΕΕΤΤ στις αρχές του έτους για να ακολουθήσει η υποβολή προσφυγής προς στα δικαστήρια, μαζί με μια αίτηση θεραπείας προς την ΕΕΤΤ, λίγες εβδομάδες αργότερα από την πλευρά της Wind.

Το καθαρό κόστος Κ.Υ. για τα έτη 2010-11 υπολογίστηκε σε 46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΟΤΕ και τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ τους ανταγωνιστές του. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται με βάση το μερίδιο κάθε παρόχου στα έσοδα που είχε στην τηλεπικοινωνιακή αγορά τη συγκεκριμένη χρονιά. Η καθολική υπηρεσία ορίζεται ως το ελάχιστο σετ υπηρεσιών που πρέπει να φτάνει σε όλους τους κατοίκους και στα νοικοκυριά της χώρας (τηλεφωνική σύνδεση, δημόσιο καρτοτηλέφωνο, fax) και την υπηρεσία αυτή παρείχε ο ΟΤΕ. Ο ίδιος θεωρεί ότι το κόστος ήταν υψηλότερο (το υπολόγισε σε περίπου 150 εκατ. ευρώ για τα δύο έτη) αλλά η ΕΕΤΤ το μείωσε σε 25 εκατ. ευρώ για το 2010 και 21 εκατ. ευρώ για το 2011.


kathimerini.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα