Καράτζης: Πού οφείλεται η περυσινή εκτίναξη των κερδών

Εκτίναξη κερδών σημείωσε το 2017 ο όμιλος Καράτζη, όχι μόνο ως αποτέλεσμα των αυξημένων λειτουργικών του επιδόσεων, αλλά και της θετικής έκτακτης επίδρασης που είχε η πώληση ακινήτου (της θυγατρικής ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ) στη γερμανική TUI.

Ειδικότερα, κατά το 2017:

• Οι βιομηχανικές πωλήσεις αυξήθηκαν από τα 60,2 στα 65,3 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών του θυγατρικού ξενοδοχείου ανέβηκε από τα 11,17 στα 12 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τη δραστηριότητα της ενέργειας εκτινάχθηκαν από τα 6,2 στα 24,3 εκατ. ευρώ εξ’ αιτίας της εκκίνησης λειτουργίας της θυγατρικής ΚΕΝ στην εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος. Αθροιστικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανέβηκε από τα 77,6 στα 100,48 εκατ. ευρώ.

• Και οι τρεις δραστηριότητες του εισηγμένου ομίλου ήταν κερδοφόρες και έτσι σε λειτουργικό επίπεδο τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν το 2017 από τα 11,99 στα 13,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα περυσινά αποτελέσματα ενισχύθηκαν εκτάκτως κατά 10,8 εκατ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής ΣΤΕΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ στη γερμανική TUI, με αποτέλεσμα τα συνολικά κέρδη προ φόρων να εκτιναχθούν στα 24,13 εκατ. ευρώ.

• Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα πώληση του μη λειτουργικού ακινήτου είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη χρηματοδότηση άλλων επενδύσεων του ομίλου, αλλά και τη μείωση του καθαρού του δανεισμού μόλις στο 1,6 εκατ. ευρώ.

Τα φετινά σχέδια

Ο εισηγμένος όμιλος βλέπει με αισιοδοξία την πορεία των λειτουργικών επιδόσεων του 2018, καθώς, μεταξύ άλλων σημειώνει:

• Στη βιοµηχανική δραστηριότητα αναµένεται αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 5%. Όσον αφορά την επένδυση στο εργοστάσιο της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, το ∆εκέµβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η αγορά από την ΕΤΒΑ όµορου οικοπέδου, για την εξασφάλιση συντελεστή δόµησης. Εντός του 2018 θα αρχίσουν οι εργασίες αδειοδότησης για την επέκταση παραγωγικών και αποθηκευτικών χώρων του εργοστασίου της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, οι οποίες αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός τριετίας.

• Το 2018 αναµένεται αύξηση του κύκλου εργασιών του ξενοδοχείου Nana Beach της τάξεως του 10%. Μετά το πέρας της τουριστικής σαιζόν προγραµµατίζεται µερική ανακαίνιση του ξενοδοχείου προϋπολογισµού 1,5 εκατ. ευρώ. Το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Nana Princess, θα υποδεχθεί τους πρώτους του καλεσµένους το Μάιο του 2018. Η θετική απήχηση κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων του ξενοδοχείου, δηµιουργεί επιπλέον κίνητρο για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, αναβαθµίζοντας συνολικά το παραγόµενο τουριστικό προϊόν του οµίλου.

Η λειτουργία του νέου ξενοδοχείου θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών του ξενοδοχειακού τοµέα. Στα άµεσα σχέδια της εταιρείας είναι νέες επενδύσεις στον τουρισµό, µε την εξαγορά ή την ανέγερση νέων ξενοδοχείων.

• Ως προς τις πωλήσεις του κλάδου φωτοβολταϊκών, για το 2018 αναµένεται σταθεροποίηση στις παραγόµενες µονάδες ενέργειας και των πωλήσεων αντίστοιχα. Η όποια µεταβλητότητα των πωλήσεων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (επίπεδο ηλιοφάνειας). Ο όµιλος έχει υποβάλει στη ΡΑΕ αιτήσεις για δύο άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, ισχύος 3 MW έκαστη. Επιπλέον, προτίθεται να συµµετάσχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες της τριετίας 2018-2020 για τη «Συµµετοχή στο νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές», για τη λήψη νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Στόχος του οµίλου είναι σε βάθος τριετίας να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και σύµβασης πώλησης, βάσει της νέας νοµοθεσίας, για την ανάπτυξη σταθµών παραγωγής από ΑΠΕ συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 100 MW.

• Η ΚΕΝ έχει γίνει ευρέως γνωστή στο καταναλωτικό κοινό και η αύξηση των συνδέσεων συνεχίζεται µε ικανοποιητικό ρυθµό. Ήδη η ΚΕΝ µετράει γύρω στις 28.000 ενεργές συνδέσεις και αναµένεται µέχρι το τέλος του έτους να φθάσει τις 50.000 ενεργές συνδέσεις.

Λίαν συντόµως θα ολοκληρωθεί και η εγγραφή στον JAO (γραφείο κατανοµής δικ. Μεταφοράς στην διασύνδεση Ελλάδα-Ιταλία). Αναµένονται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του εξαµήνου 2018 και οι εγγραφές στον GME (Χρηµατιστήριο Ενέργειας Ιταλίας) και στον EEX (Χρηµατιστήριο Ενέργειας στην Γερµανία).

Ήδη η ΚΕΝ έχει αρχίσει να εµπορεύεται σηµαντικούς όγκους ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρεµπορική αγορά τόσο εισαγωγικά όσο και εξαγωγικά. Επίσης αναµένεται και η έναρξη συναλλαγών µέσω τρίτης εταιρίας στον IBEX (Χρηµατιστήριο Ενέργειας Βουλγαρίας). Στόχος της ΚΕΝ είναι να αναπτύξει περαιτέρω τους όγκους συναλλαγών στην χονδρική αγορά σε βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα και να αυξήσει την κερδοφορία της σε αυτή την δραστηριότητα αξιοποιώντας ανισορροπίες τιµών µεταξύ διάφορων αγορών.


Στέφανος Kοτζαμάνης
euro2day.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα