ΣΕΒ: Υπερδιπλασιασμός επενδύσεων και δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2025

Την συνολική πρόταση του ΣΕΒ για την κάλυψη του επενδυτικού κενού της χώρας με στόχο τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε σήμερα ο κ. Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος του Συνδέσμου, προαναγγέλλοντας το επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνεται στις 23 και 24 Απριλίου 2018, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, με θέμα: «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις. Κερδίζουμε στον διεθνή ανταγωνισμό με πρακτικές λύσεις». 

Στην παρέμβασή του, ο κ. Φέσσας εστίασε στη σημαντική αποεπένδυση που έχει σημειωθεί στα χρόνια της κρίσης κατά 62,8% (100 δις ευρώ σωρευτικά 2009-2017), η οποία υπονομεύει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το ισοζύγιο των επενδύσεων (καθαρές προς ακαθάριστες) παρέμεινε αρνητικό το 2017 κατά -3,9% του ΑΕΠ, με συνέπεια να μην ανανεώνεται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός της οικονομίας, να πλήττεται η παραγωγικότητά της και άρα η θέση της στον διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό, και να μην δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης στο βαθμό που απαιτείται για να μειωθεί δραστικά η ανεργία. 

Την ίδια στιγμή η υπόλοιπη Ευρώπη (ΕΕ-28) «τρέχει» με ετήσιους ρυθμούς αύξησης των καθαρών επενδύσεων ύψους +3,3% του ΑΕΠ διευρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κενό με την Ελλάδα.

Το μερίδιο επενδύσεων μεσοσταθμικά ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ-28 είναι στο 20%, ενώ στην Ελλάδα το 2017 ήταν στο 13%. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και επιθετικού πακέτου οριζόντιων φιλοεπενδυτικών μεταρρυθμίσεων για το σύνολο της οικονομίας, αλλά και ειδικότερων πολιτικών σε 9 κλάδους (μέταλλα και εξόρυξη, τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εκπαίδευση, ψηφιακή οικονομία και κυκλική οικονομία) ώστε η Ελλάδα να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες από 7 έως 10 χρόνια, βελτιώνοντας αισθητά το μερίδιο των επενδύσεων στο ΑΕΠ της χώρας από 13% σήμερα σε 20% έως το 2025.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητο ένα επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης επενδύσεων, το οποίο επιταχύνει τη σύγκλιση με τις πρακτικές της Ε.Ε και βελτιώνει τη συνολική επενδυτική απόδοση παράλληλα με τη βελτίωση των δημοσίων εσόδων, με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: 

1. Μείωση 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020, η επίτευξη του οποίου αναβάλλεται από το 2013. 
2. Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών (διοικητικών) διαφορών ως το 2020.
3. Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης μέχρι το 2020.
4. Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.
5. Διπλασιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία ως το 2023.
6. Αύξηση του μεριδίου της ψηφιακής οικονομίας στο ΑΕΠ κατά 4% και δημιουργία κατ’ ελάχιστον 50.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2021. 
7. Δημιουργία 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων έως το 2025 με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας. 

Ειδικότερα για τη διακυβέρνηση αυτού του προγράμματος εισηγείται τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό για την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος με συμμετοχή του ΣΕΒ και δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων και κυβερνητικών αλλαγών. 

Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι αν επικρατήσει το σενάριο της αδράνειας, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα παραμείνουν αναιμικοί, με συνέπεια την περαιτέρω αποεπένδυση της οικονομίας και την απομάκρυνση του σεναρίου βιώσιμης αποκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας, των εισοδημάτων και της απασχόλησης σε βάθος 15 και πλέον χρόνων. 

Το συνέδριο «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις» που διοργανώνει ο ΣΕΒ στις 23 και 24 Απριλίου φέρνει στο δημόσιο διάλογο τα συστατικά ενός προγράμματος επενδυτικών μεταρρυθμίσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ταχύτερη κάλυψη του επενδυτικού κενού. Το συνέδριο αναδεικνύει τα 35 κρισιμότερα αντικίνητρα και δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση να συζητήσουν λύσεις. Βάση της επενδυτικής μεταρρύθμισης αποτελεί η εργαλειοθήκη που έχει ετοιμάσει η Deloitte για το ΣΕΒ, με 130 καλές πρακτικές από 35 χώρες για 9 κατηγορίες παραγωγικών επενδύσεων. Αντλώντας από τα συμπεράσματα της μελέτης Deloitte, αναδεικνύεται ο έντονος επενδυτικός ανταγωνισμός που επικρατεί ήδη στην ΕΕ, χώρες-μέλη της οποίας υλοποιούν στρατηγικές συνεχούς βελτίωσης της επενδυτικής ανταγωνιστικότητας τους. Στο δείκτη Doing Business, η Ελλάδα παραμένει 30 θέσεις πίσω από την ΕΕ-28 και 44 θέσεις από τις χώρες με τις πέντε καλύτερες επενδυτικές επιδόσεις (Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Βέλγιο). Στο δείκτη ανταγωνιστικότητας WEF, η Ελλάδα έχασε 16 θέσεις ενώ η ΕΕ-28 βελτιώθηκε. 

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε: «Η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα, μετά τη λήξη του 3ου προγράμματος, απαιτεί βούληση και δέσμευση από όλους μας να αφήσουμε οριστικά πίσω τον κακό μας εαυτό. Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να γίνει από την ίδια πόρτα που μπήκαμε σε αυτήν. Θα γίνει με επενδυτικά κεφάλαια για νέες παραγωγικές δραστηριότητες και όχι με δανεικά κεφάλαια για εισαγωγές και κατανάλωση. Χρειαζόμαστε ένα φιλοεπενδυτικό μεταρρυθμιστικό big bang μετά τον Αύγουστο του 2018, για να διπλασιάσουμε το συντομότερο δυνατό τις παραγωγικές επενδύσεις και να δημιουργήσουμε ξανά νέες δουλειές και συνθήκες ευημερίας για τον Ελληνικό λαό. Αν υπάρχει μια «ασημένια σφαίρα» για να αξιοποιήσουμε το θετικό επενδυτικό momentum που δημιουργείται γύρω από την Ελληνική οικονομία και τις ήδη σχεδιασμένες επενδύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αυτή είναι η ειλικρινής και αποφασιστική βούληση του Έλληνα Πρωθυπουργού να καταστήσει τη χώρα μας έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Τα διεθνή παραδείγματα για το πώς προσελκύουν επενδύσεις οι υπόλοιπες χώρες είναι διαθέσιμα και μας δείχνουν ότι δεν κάνουμε σωστά πολλά πράγματα. Αυτές τις καλές πρακτικές πρέπει να εφαρμόσουμε κι εμείς. Με δέσμευση για την υλοποίηση και όχι μόνο για τη νομοθέτηση όπως γίνεται μέχρι σήμερα.» 

Ο κ. Βασίλης Καφάτος, Partner & Consulting Leader της Deloitte αναφέρει ότι: «Η προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις της επενδυτικής κοινότητας μεταβάλλονται διαρκώς, η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την επανατοποθέτησή της στον επενδυτικό χάρτη. Η Deloitte ανέπτυξε για τον ΣΕΒ εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα, στα πρότυπα διεθνών παραδειγμάτων και καλών πρακτικών. Για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, δεν είναι πλέον αρκετό να καλυφθούν μόνο οι βασικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας, αλλά να εφαρμοσθούν καινοτόμες προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη χώρα διεθνώς.» 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία οι προτάσεις του ΣΕΒ, βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε αυτές στη συνέχεια να αποτελέσουν κεντρική εισήγηση προς την Κυβέρνηση και τους Θεσμούς για το υπό διαμόρφωση αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας.businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα