Όμιλος Έλαστρον: Αύξηση 20% σημείωσε ο τζίρος το 2017

Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον Χαλυβουργικά Προϊόντα το 1017 ο οποίος ανήλθε σε 90,4 εκατ. ευρώ από 75,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 20%.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 13,3 εκατ. ευρώ ή 14,7% επί των πωλήσεων, έναντι 11,6 εκατ. ευρώ ή 15,4% επί των πωλήσεων το 2016, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,4 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω αλλαγής στην μέθοδο ενοποίησης ορισμένων εταιρειών του ομίλου ως αποτέλεσμα επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 27%, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 12,4 εκατ. ευρώ ή 13,9% επί των πωλήσεων, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ ή 14,5% επί των πωλήσεων το 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο και ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η άνοδος του κύκλου εργασιών του ομίλου αποτυπώνει αφενός την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μεριδίου στην ελληνική αγορά και της περαιτέρω διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού και αφετέρου την άνοδο της τιμής των πρώτων υλών η οποία διατηρήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το περασμένο έτος.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των εξαγωγών ανήλθε σε 29% επί του κύκλου εργασιών έναντι 14% πέρυσι. Σε επίπεδο σχεδιασμού και με στόχο την δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων, ολοκληρώθηκε στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2017 η εξαγορά της συμμετοχής της Tata Steel στην εταιρεία ΜΕΤΑΛΠΡΟ ΑΕ με την οποία η ΕΛΑΣΤΡΟΝ απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η υλοποίηση επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων ειδών καθώς και την είσοδο σε νέες προϊοντικές αγορές με σημαντική προοπτική ανάπτυξης.

Στον αγροτικό τομέα του ομίλου εγκρίθηκε στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2017 η συγχώνευση των εταιρειών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Μέσω της συγχώνευσης, στόχος της νέας εταιρείας, στην οποία η ΕΛΑΣΤΡΟΝ συμμετέχει με ποσοστό 49%, είναι η ισχυροποίηση των μεγεθών της μέσω αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας, μείωσης του λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερης οργάνωσης.

Βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα στον ενεργειακό τομέα του ομίλου ως αποτέλεσμα μείωσης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους ενισχύοντας έτσι τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα